Tip reference
Mednarodni
projekti
Strateške študije
in nacionalni projekti
Projekti industrija
in storitve
Izobraževanje

Naročnik WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów / leto: 2020 - 2022

Naročnik European Comission / leto: 2017 - 2021

poglej