Tip reference
Mednarodni
projekti
Strateške študije
in nacionalni projekti
Projekti industrija
in storitve
Izobraževanje

Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor / leto: 2014 - 2016

Naročnik MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO / leto: 2018 - 2020

poglej

Naročnik European Comission / leto: 2017 - 2021

poglej