Tip reference
Mednarodni
projekti
Strateške študije
in nacionalni projekti
Projekti industrija
in storitve
Izobraževanje

Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo / leto: 2017 - 2021

Naročnik European Comission / leto: 2017 - 2021