Nazaj na seznam

Ana Marija Udovič, mag. (Republika Avstrija)

Ana Marija je raziskovalka, ki prispeva k pripravi strateških dokumentov, modeliranju in podpori odločanju pri ekonomskih ocenah energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih virov energije ter ukrepih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Sodeluje pri spremljanju izvajanja ukrepov in doseganja ciljev na različnih ravneh (nacionalni, regionalni, lokalni) ter sektorjih. Na evropski ravni sodeluje v raziskovalnih in aplikativnih projektih na temo energetske učinkovitosti in prenove stavb. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter pridobila magistrski naziv iz trajnostnega razvoja, managementa in politike na MODUL University na Dunaju. Dodatno se izobražuje na področju varstva okolja.