Projekt

Izobraževanje EUREM

Znanje je ključ do učinkovitega upravljanja z energijo! V Sloveniji imamo že več kot 200 strokovnjakov, ki so končali izobraževanje po mednarodnem programu EUREM.
poglej
Projekt

Prehod v nizkoogljično družbo

Projekt LIFE Podnebna Pot 2050, kjer je Center za energetsko učinkovitost vodilni partner, bo analiziral izvajanje ukrepov ter iskal različne možnosti prehoda v nizkoogljično prihodnost.
poglej
Projekt

Energetsko pogodbeništvo in novi poslovni modeli

Center za energetsko učinkovitost s sodelovanjem v evropskih projektih širi bazo znanja na področju energetskega pogodbeništva, ki predstavlja pomemben način financiranja ukrepov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
poglej
Produkt

Toplotna karta

Za potrebe celovite obravnave rabe toplote ter prostorsko načrtovanje razvoja oskrbe s toploto smo na Centru razvili metodološki pristop, ki temelji na prostorskem modeliranju in analitiki ter kartografskih prikazih rezultatov z uporabo GIS orodij.
poglej

Področja dela

Na področju učinkovite rabe energije v industriji sodelujemo pri naslednjih projektih

Aktualno v CEU

Opozoriti vas želimo na nekaj zanimivih stvari
Delavnica Qualitee
Učinkovita raba energije
Na seminarju predstavljena izhodišča za razvoj sheme o zagotavljanju kakovosti projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 pripravil prvo izobraževanje z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem…

poglej
Okolje in podnebje
Modre odločitve za naše podnebje

Za vse tiste, ki vas zanima, kakšna je povezava med celovitim načrtovanjem podnebnih aktivnosti in njihovim izvajanjem, smo na IJS – Centru za energetsko učinkovitost v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili video z naslovom Modre odločitve za naše…

poglej
KeepWarm_SpletniUcniCenter
Učinkovita raba energije
Projekt KeepWarm vzpostavil »Spletni učni center za področje daljinskega ogrevanja«

Cilj projekta KeepWarm je spodbujanje trajnostnih oblik za obnovo obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) z nadgradnjo njihove učinkovitosti in prehodom na lokalne obnovljive vire energije, vključno s koriščenjem odvečne toplote. Za preobrazbo DO v učinkovite sisteme oskrbe s toploto so…

poglej
Vabilo na strokovni seminar
Dogodek
Vabimo vas na strokovni seminar Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti 5.12.2019

Vabimo vas, da se v četrtek, 5.12.2019, med 9. in 13. uro udeležite brezplačnega strokovnega seminarja Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti   Usposabljanje, ki ga pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko učinkovitost, je namenjeno…

poglej