Projekt

Izobraževanje EUREM

Znanje je ključ do učinkovitega upravljanja z energijo! V Sloveniji imamo že več kot 200 strokovnjakov, ki so končali izobraževanje po mednarodnem programu EUREM.
poglej
Projekt

Prehod v nizkoogljično družbo

Projekt LIFE Podnebna Pot 2050, kjer je Center za energetsko učinkovitost vodilni partner, analizira izvajanje ukrepov ter išče različne možnosti prehoda v nizkoogljično prihodnost.
poglej
Projekt

Energetsko pogodbeništvo in novi poslovni modeli

Center za energetsko učinkovitost s sodelovanjem v evropskih projektih širi bazo znanja na področju energetskega pogodbeništva, ki predstavlja pomemben način financiranja ukrepov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
poglej
Produkt

Toplotna karta

Za potrebe celovite obravnave rabe toplote ter prostorsko načrtovanje razvoja oskrbe s toploto smo na Centru razvili metodološki pristop, ki temelji na prostorskem modeliranju in analitiki ter kartografskih prikazih rezultatov z uporabo GIS orodij.
poglej

Področja dela

Na področju učinkovite rabe energije v industriji sodelujemo pri naslednjih projektih

Aktualno v CEU

Opozoriti vas želimo na nekaj zanimivih stvari
DogodekUčinkovita raba energije
Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 20. septembra, sredo, 21. septembra in četrtek, 22. septembra 2022 med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta…

poglej
Okolje in podnebje
Izšlo je Podnebno ogledalo 2022, ki ugotavlja: »Potrebujemo pospešeno izvajanje ukrepov in energetsko učinkovitost za vse!«

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor pripravili Podnebno ogledalo 2022, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov…

poglej
DogodekUčinkovita raba energije
Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 31. maja, sredo, 01. junija in četrtek, 02. junija 2022, med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE…

poglej
Okolje in podnebje
Vabimo vas k posredovanju pripomb na osnutek Podnebnega ogledala 2022!

Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto, pripravljamo letos že peto leto zapored. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna…

poglej