Projekt

Izobraževanje EUREM

Znanje je ključ do učinkovitega upravljanja z energijo! V Sloveniji imamo že več kot 200 strokovnjakov, ki so končali izobraževanje po mednarodnem programu EUREM.
poglej
Projekt

Prehod v nizkoogljično družbo

Projekt LIFE Podnebna Pot 2050, kjer je Center za energetsko učinkovitost vodilni partner, analizira izvajanje ukrepov ter išče različne možnosti prehoda v nizkoogljično prihodnost.
poglej
Projekt

Energetsko pogodbeništvo in novi poslovni modeli

Center za energetsko učinkovitost s sodelovanjem v evropskih projektih širi bazo znanja na področju energetskega pogodbeništva, ki predstavlja pomemben način financiranja ukrepov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
poglej
Produkt

Toplotna karta

Za potrebe celovite obravnave rabe toplote ter prostorsko načrtovanje razvoja oskrbe s toploto smo na Centru razvili metodološki pristop, ki temelji na prostorskem modeliranju in analitiki ter kartografskih prikazih rezultatov z uporabo GIS orodij.
poglej

Področja dela

Na področju učinkovite rabe energije v industriji sodelujemo pri naslednjih projektih

Aktualno v CEU

Opozoriti vas želimo na nekaj zanimivih stvari
DogodekUčinkovita raba energije
Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 31. maja, sredo, 01. junija in četrtek, 02. junija 2022, med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE…

poglej
Okolje in podnebje
Vabimo vas k posredovanju pripomb na osnutek Podnebnega ogledala 2022!

Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto, pripravljamo letos že peto leto zapored. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna…

poglej
Učinkovita raba energije
Novi rok za oddajo vlog na pilotna razpisa celovite prenove blokov

22. aprila 2022, je bilo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje dveh javnih razpisov za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Vlogo na ₋        JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite…

poglej
Učinkovita raba energije
Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

V raziskavi so bili analizirani različni vidiki rabe energije v domovih, uporabe energetsko učinkovitih naprav in izvedenih energetsko učinkovitih prenov domov. Prvič v Sloveniji so bili na tako velikem vzorcu analizirani tudi pomen energetsko učinkovitega obnašanja in stališč gospodinjstev do…

poglej