Projekt

Izobraževanje EUREM

Znanje je ključ do učinkovitega upravljanja z energijo! V Sloveniji imamo že več kot 200 strokovnjakov, ki so končali izobraževanje po mednarodnem programu EUREM.
poglej
Projekt

Prehod v nizkoogljično družbo

Projekt LIFE Podnebna Pot 2050, kjer je Center za energetsko učinkovitost vodilni partner, bo analiziral izvajanje ukrepov ter iskal različne možnosti prehoda v nizkoogljično prihodnost.
poglej
Projekt

Energetsko pogodbeništvo in novi poslovni modeli

Center za energetsko učinkovitost s sodelovanjem v evropskih projektih širi bazo znanja na področju energetskega pogodbeništva, ki predstavlja pomemben način financiranja ukrepov energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
poglej

Področja dela

Na področju učinkovite rabe energije v industriji sodelujemo pri naslednjih projektih

Aktualno v CEU

Na področju učinkovite rabe energije v industriji sodelujemo pri naslednjih projektih
Okolje in podnebje
Aktivnosti občin za blaženje podnebnih sprememb – Lokalni semafor

Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« je 5. oktobra predstavil Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018. Gre za spletno aplikacijo, s katero lahko občine prvič celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Kar 48 kazalcev aktivnosti izvajanja podnebnih…

poglej
Okolje in podnebje
Posvet za občine – lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018

Vabimo vas na posvet Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018, v petek, 5. oktobra 2018, ob 9.30, v Hiši Evrope, Dunajska cesta 2018, Ljubljana. V okviru konvencije županov si je 25 slovenskih občin  zastavilo ambiciozne cilje zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida do…

poglej
Učinkovita raba energije
Projekt H2020 – ETEKINA; tehnologija toplotnih cevi za izrabo odpadne toplote v industriji

ETEKINA je raziskovalni projekt, financiran s strani EU, katerega cilj je ponovno uporabiti 57-70% odpadne toplote v energetsko intenzivni industriji. ETEKINA je kratica, ki v prevodu pomeni »tehnologija toplotnih cevi za industrijske namene«. Projekt se je uradno začel v oktobru…

poglej
Okolje in podnebje
Izpusti CO2 na enoto električne energije za leto 2016

Povprečni emisijski faktor za električno energijo za izpuste CO2 za leto 2016 znaša 0,37 kgCO2/kWhe. Povprečni faktor za obdobje 2002-2016 pa znaša 0,49 kgCO2/kWh. Za daljinsko toploto je emisijski faktor za leto 2016 enak 0,34 kgCO2/kWh. Podrobnejši opis metodologije in…

poglej