Demo toplotna karta za Slovenijo

Demonstracijska toplotna karta je bila pripravljena v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Razvoj in načrtovanje spremljanja rabe energije preko povezovanja različnih podatkovnih baz« kot pilotni prikaz orodja, ki je osnova za kakovostno in celovitejše načrtovanje in oblikovanje politik na področju ogrevanja in hlajenja na nacionalnem, regionalnem in lokalnem (občinskem) nivoju.

Za področje celotne Slovenije so kartirani naslednji podatki:

  • potrebe po toploti za ogrevanje stavb stanovanjskega in storitvenega sektorja za leto 2020 in projekcija za leto 2050,
  • raba energije za hlajenje prostorov v stavbah stanovanjskega in storitvenega sektorja za leto 2020 in projekcija za leto 2050,
  • potencial plitve geotermalne energije za večstanovanjske stavbe z izkoriščanjem energije podtalnice,
  • potencial plitve geotermalne energije za večstanovanjske stavbe z izkoriščanjem energije zemljine (geosonde),
  • omrežja sistemov daljinskega ogrevanja.

V karto je vključen še prikaz več dodatnih kart za lokalni nivo, pilotno območje je Mestna občina Nova Gorica:

  • male kurilne naprave,
  • ukrepi s podporo Eko sklada (za obdobje od 2012 do 2019),
  • energetske izkaznice za stavbe,
  • plinovodno omrežje.

Interaktivna karta je dostopna na povezavi: https://ceu.ijs.si/projekti/demo-toplotna-karta.html

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Izvajalec projekta in avtor demonstracijske toplotne karte: IJS – Center za energetsko učinkovitost

Objava: marec 2020