Dogodek | Učinkovita raba energije |
14. 05. 2024

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji – Junij 2024

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 4. junija, sredo, 5. junija in četrtek, 6. junija 2024 med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna. Komu je usposabljanje namenjeno? Vsem energetskim menedžerjem in vsem drugim zainteresiranim deležnikom iz industrije, ki razmišljajo o novih projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanju izrabe obnovljivih virov energije in…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
04. 03. 2024

Vabilo na usposabljanje za upravljanje z energijo in izvajanje naprednih ukrepov za razogljičenje zdravstvenega sistema v Sloveniji

Spoštovani, v imenu Ministrstva za zdravje in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo vas vljudno vabim k udeležbi na usposabljanju za upravljanje z energijo in izvajanje naprednih ukrepov za razogljičenje zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki bo potekalo od 26. 3. do 28. 3. v prostorih hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 v Ljubljani. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), izvaja ciljna usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Brezplačno usposabljanje je primerno za vse, tudi začetnike, ki želijo izvedeti več o učinkovitem upravljanju z energijo v stavbah javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji. Namenjeno zaposlenim…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
15. 01. 2024

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

ki bo potekalo v obliki spletne učilnice, in sicer v torek, 23. januarja, sredo, 24. januarja in četrtek, 25. januarja 2024, med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna. Komu je usposabljanje namenjeno? Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate ali razmišljate o projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije, zlasti v javnem sektorju (v…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
17. 11. 2023

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo – december 2023

bo potekalo v obliki spletne učilnice v torek, 12. decembra, sredo, 13. decembra in četrtek, 14. decembra 2023, med 8:30 in 16:30. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna. Komu je usposabljanje namenjeno? Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z investicijami v prenove stavb, zlasti v javnem sektorju (v občinah, v državni upravi in drugje v javnem sektorju) ter z drugimi naročili na…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
25. 10. 2023

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb

ki bo potekalo na Reaktorskem centru Instituta »Jožef Stefan« v Podgorici pri Ljubljani v sreda, 15. novembra, torek, 21. novembra in sredo, 22. novembra 2023, med 8:30 in 16:30 Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna. Komu je usposabljanje namenjeno? Vsem energetskim menedžerjem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike ter vsem ostalim, ki razmišljajo o celoviti energetski prenovi svojih objektov….

Dogodek | Učinkovita raba energije |
22. 05. 2023

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji – September 2023

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 19. septembra, sredo, 20. septembra in četrtek, 21. septembra 2023 med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji je namenjeno energetskim menedžerjem in vsem drugim zainteresiranim deležnikom iz industrije, ki razmišljajo o novih projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanju izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja z energijo…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
15. 05. 2023

Multiplikativni dogodek v Sloveniji

je potekal 21. februarja 2023 na Institutu “Jožef Stefan”, Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani. Dogodka so se udeležili izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavniki univerz, energetski menedžerji, upravljavci objektov, arhitekti, inženirji (gradbeni, elektro in strojni), predstavniki lokalnih energetskih agencij in predstavniki ESCO. Dogodek se je začel z dobrodošlico udeležencem in kratko predstavitvijo Centra za energetsko učinkovitost na Institutu “Jožef Stefan” ter njegovih usposabljanj in izobraževalnih dejavnosti. Po nagovoru vodje centra je sledil uvod v projekt EEE. Razložene so bile glavne aktivnosti projekta EEE s poudarkom na idejah, ki so bile povod projekta. Poleg tega je bila izvedena predstavitev konzorcija, ciljnih skupin, namenov in rezultatov projekta. Po splošni predstavitvi projekta so sledile podrobnejše predstavitve delovnih sklopov projekta…

Učinkovita raba energije |
15. 05. 2023

Strokovnjak za energetsko učinkovitost (Energy Efficiency Expert – EEE)

O EEE projektu Cilj projekta EEE je razviti usposabljanje za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bi lahko prinašalo digitalne, zelene, podjetniške in finančne veščine potrebne za razvoj energetsko učinkovitejših stavb. Januarja 2020 je Evropska komisija razglasila zeleni dogovor EU kot temeljno politično pobudo. Cilj te pobude je narediti Evropo podnebno nevtralno celino z varovanjem našega naravnega habitata in s tem izboljšati blaginjo ljudi, planeta in tudi gospodarstva. Za dosego tega cilja želi t.i. »Green Deal« prinesti pomembne novosti tudi v gradbeništvo. 40 % končne rabe energije je vezano na uporabo stavb, zato je ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah tako zelo pomembno naslavljati. Obnova stavb bo ljudem pomagala zmanjšati porabo energentov. Z učinkovitejšo uporabo energije lahko Evropejci znižajo svoje račune…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
02. 02. 2023

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 07. marca, sredo, 08. marca in četrtek, 09. marca 2023, med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja energije v stavbah….

Dogodek |
02. 02. 2023

Vabilo na multiplikativni dogodek projekta Strokovnjak za energetsko učinkovitost (Erasmus+KA2 VET)

Institut “Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU), kot partner projekta EEE – Energy Efficiency Expert ( n° 2020-1-IT01-KA202-008375), ki ga finančno podpira Evropska Unija (EU) organizira multiplikativni dogodek. Projektni konzorcij vključuje partnerje s širokim naborom kompetenc iz petih držav članic EU: Politecnico di Torino – koordinator projekta (Italija), Coopération Bancaire pour l’Europe (Belgija), Emphasys Centre (Ciper), Institut “Jožef Stefan” (Slovenija), POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (Španija), in P-learning (Italija). Temeljni cilj projekta je razvoj spletne platforme za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (angl. Online VET) za pridobivanje digitalnih, okoljskih in podjetniških spretnosti, ki so ključne za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb in učinkovito prenovo obstoječih stavb. V zaključni fazi projekta vas vabimo na multiplikativni dogodek, ki bo organiziran 21. februarja…

Okolje in podnebje |
22. 12. 2022

Poročilo o dogodku Predstavitev poročila Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja (UNFCCC)

ki se je odvil 16.12.2022 na ARSO med 9. in 12. uro. Namen dogodka je bil predstavitev vsebine poročila splošni javnosti. Poročilo vsebuje celovit pregled aktivnosti in na ta način predstavlja dobro osnovo za razmislek o preteklih aktivnostih, za oceno trenutnega stanja ter za diskusijo o nadaljnjih korakih. V drugem delu dogodka so bile osvetljeni rezultatih posvetovanja o ciljih in usmeritvah izvedenega v sklopu priprave posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter predstavljeno stanje priprave podnebnega zakona. 8. nacionalno poročilo Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja je obširno (približno 250 stransko) poročilo Slovenije o njenih aktivnostih na področju blaženja podnebnih sprememb in prilaganja nanje. Poročilo se pripravlja vsake štiri leta. Dodatno se, vsaki dve leti, pripravlja tudi dveletno poročilo. V…

Dogodek | Okolje in podnebje |
24. 11. 2022

Vabilo na Predstavitev poročila Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja (UNFCCC)

ki bo potekala v petek 16.12.2022 med 9. in 12. uro v sejni sobi v četrtem nadstropju v stavbi ARSO, Vojkova 1b. Slovenija je kot pogodbenica Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in država priloge 1 dolžna redno poročati o svojih aktivnostih na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. V ta namen je bilo pripravljeno 8. Nacionalno poročilo skupaj s 5. Dveletnim poročilom Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja. Poročilo povzema pretekle aktivnosti na številnih področjih, ki so pomembna za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, poleg tega pa vsebuje tudi informacije, kako bomo emisije toplogrednih plinov zmanjšali tudi v prihodnosti na podlagi sprejetih načrtov države. Dogodek bo namenjen predstavitvi vsebine poročila splošni javnosti. Poročilo vsebuje celovit pregled aktivnosti in…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
03. 11. 2022

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo bo potekalo v četrtek, 24. novembra, sredo, 30. novembra in četrtek, 01. decembra 2022, med 8:30 in 16:15. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo je namenjeno predvsem naročnikom storitev energetske učinkovitosti in ponudnikom teh storitev oziroma vsem, ki so vključeni v pripravo, izvedbo in spremljanje projektov za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije (OVE) in želijo izvedeti več o možnostih izvedbe teh projektov po…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
11. 10. 2022

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 08. novembra, sredo, 09. novembra in četrtek, 10. novembra 2022, med 8:30 in 16:15. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb je namenjeno energetskim menedžerjem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike ter vsem ostalim, ki razmišljajo o celoviti energetski prenovi svojih objektov. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov celovite energetske prenove in…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
11. 08. 2022

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 20. septembra, sredo, 21. septembra in četrtek, 22. septembra 2022 med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji je namenjeno energetskim menedžerjem in vsem drugim zainteresiranim deležnikom iz industrije, ki razmišljajo o novih projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanju izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja z…

Okolje in podnebje |
15. 06. 2022

Izšlo je Podnebno ogledalo 2022, ki ugotavlja: »Potrebujemo pospešeno izvajanje ukrepov in energetsko učinkovitost za vse!«

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor pripravili Podnebno ogledalo 2022, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v letu 2021. Kljub temu, da je Slovenija cilja na področjih emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, in energetske učinkovitosti leta 2020 dosegla, kar je spodbudno, to ne zagotavlja dolgoročnega obvladovanja rabe energije in emisij TGP, doseganja ciljev v letu 2030 in prehoda v podnebno nevtralnost. Za ciljem, zastavljenim na področju obnovljivih virov energije, je Slovenija leta 2020 zaostala. Cilj je bil dosežen…

Dogodek | Učinkovita raba energije |
17. 05. 2022

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v torek, 31. maja, sredo, 01. junija in četrtek, 02. junija 2022, med 8:30 in 16:20. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja energije v javnem…

Okolje in podnebje |
11. 05. 2022

Vabimo vas k posredovanju pripomb na osnutek Podnebnega ogledala 2022!

Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto, pripravljamo letos že peto leto zapored. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, Podnebno ogledalo 2022 pa na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravljamo v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor. Podnebno ogledalo na enem mestu, z vključevanjem različnih deležnikov in širokega kroga strokovnjakov, podaja celovit pregled izvajanja aktivnosti na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. V Podnebno ogledalo so vključena tudi priporočila, kako izvajanje ukrepov v prihodnje še izboljšati in okrepiti. Tudi letos vas vabimo,…

Učinkovita raba energije |
04. 05. 2022

Novi rok za oddajo vlog na pilotna razpisa celovite prenove blokov

22. aprila 2022, je bilo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje dveh javnih razpisov za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Vlogo na ₋        JAVNI RAZPIS Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb ali ₋        JAVNI RAZPIS Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve. se lahko odda do 31. oktobra 2022. Javna razpisa sta bila zasnovana v sklopu projekta Life IP Care4Climate z namenom testiranja novih finančnih instrumentov, ki bosta omogočila večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb v Sloveniji. Javna razpisa dopolnjujeta obstoječo ponudbo spodbud Eko sklada za večstanovanjske stavbe. Vsi obstoječi javni pozivi Eko sklada, namenjeni…

Učinkovita raba energije |
03. 05. 2022

Usmeritve za oblikovanje ukrepov za spodbujanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih na podlagi raziskave v gospodinjstvih

V raziskavi so bili analizirani različni vidiki rabe energije v domovih, uporabe energetsko učinkovitih naprav in izvedenih energetsko učinkovitih prenov domov. Prvič v Sloveniji so bili na tako velikem vzorcu analizirani tudi pomen energetsko učinkovitega obnašanja in stališč gospodinjstev do okoljskih tem, stanje energetske in finančne pismenosti ter vpliv informiranja in energetskega označevanja na odločitve gospodinjstev v zvezi z energetsko učinkovitostjo. Rezultati raziskave V raziskavi je bilo ugotovljeno, da 41 odstotkov gospodinjstev meni, da je njihova stavba potrebna prenove, dobrih 50 odstotkov gospodinjstev pa navaja, da prenova ni potrebna oziroma je raba energije že zdaj nizka. Daleč najpomembnejši razlog, zakaj se gospodinjstva ne odločijo za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti, je pomanjkanje finančnih sredstev, čemur sledita težavnost dogovora z vsemi (so)lastniki…

Dogodek |
22. 04. 2022

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Spoštovani, dogodki, kjer imajo tako domače kot tuje dobre prakse možnost, da postanejo slišane, so ključni na poti do cilja, da postanemo podnebno nevtralna družba. Zato v imenu Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije prijazno vabljeni na konferenco: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti. Predavanja, razprave in predstavitve bodo potekale v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, in sicer v sredo, 8. junija 2022, v Austria Trend Hotel Ljubljana. Spoznajte najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki na teh področjih in izkoristite priložnost za sodelovanje v razpravah, ki bodo spodbudile razmišljanje in nas približale zastavljenim ciljem podnebne nevtralnosti. Konferenca,…

Dogodek |
09. 03. 2022

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju, v obliki spletne učilnice, bo v torek, 29. marca, sredo, 30. marca in četrtek, 31. marca 2022, med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih…

Okolje in podnebje |
10. 12. 2021

Strokovni posvet o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji

Koristna energija za ogrvanje in hlajenje

V petek 10. 12. 2021 med 9. in 11. uro je potekal spletni strokovni posvet z razpravo o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji. Področje ogrevanja in hlajenja v Sloveniji smo naslovili tudi v projektih LIFE Podnebna pot 2050 in LIFE Care4Climate, v okviru slednjega med drugim poteka priprava Strategije ogrevanja in hlajenja do leta 2050. Strategija bo predstavljala tudi pomembno izhodišče za oblikovanje rešitev glede oskrbe s toploto v okviru lokalnih energetskih konceptov, ki morajo usmerjati energetski prehod na lokalni ravni in s tem prispevati k doseganju ciljev na nacionalni ravni in v EU. Sodelovanje in povezovanje deležnikov je pri tem izjemnega pomena, zato vas vabimo, da se nam pridružite. Energetska učinkovitost, raba obnovljivih virov…

Učinkovita raba energije |
22. 11. 2021

Spletni seminar “Najprej energetska učinkovitost”

Spletni seminar je potekal v ponedeljek 29.11.2021 med 10.00 in 12.00. Energetska učinkovitost je dragoceno sredstvo za soočanje z izzivi odvisnosti od uvoza energije in omejenih energetskih virov, potrebe po omejitvi podnebnih sprememb, zmanjšanja emisij onesnaževal zraka, izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva ter obvladovanju stroškov za energijo. V novem predlogu Direktive o energetski učinkovitosti je močno izpostavljeno, da je energetska učinkovitost prvi ključni element zelenega prehoda. Ob tem se postavljajo vprašanja: Kako uspešna je bila Slovenija v preteklosti pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti? Ali smo sposobni izmeriti učinek ukrepov energetske učinkovitosti in kakšen je vpliv ukrepov na gibanje rabe energije? Kam se uvršča Slovenija glede na ostale države EU? Katere ukrepe Slovenija izvaja za izboljšanje energetske učinkovitosti? Koliko bo energetska učinkovitost prispevala…

Dogodek |
03. 11. 2021

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb

Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb bo v obliki spletne učilnice v torek, 23. novembra, sredo, 24. novembra in četrtek, 25. novembra 2021, med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Tokratno ciljno usposabljanje bo potekalo v sodelovanju s projektom H2020 REPLACE, ki želi prispevati k ozaveščanju in motiviranju končnih potrošnikov s strani ključnih deležnikov, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami. Ciljno usposabljanje za…

Dogodek |
29. 10. 2021

Delavnica Market Growth Models for Energy Efficiency Investments – The Role of Refinancing Models

Vabimo vas, da se udeležite on-line delavnice Market Growth Models for Energy Efficiency Investments – The Role of Refinancing Models, ki bo v petek, 5. novembra 2021, od 10:00 do 12:15. Delavnica spada v okvir projekta REFINE in je namenjena ključnim deležnikom v sektorju energetske učinkovitosti iz vse Evrope. Predstavljeni bodo primeri najboljše prakse, temeljni koncepti, vključno s sistemi ocenjevanja in predloge pogodb. Delavnica je priložnost za mreženje in razpravo o praktičnih instrumentih refinanciranja storitev energetske učinkovitosti ter institucionalnih finančnih instrumentih. Več…  

Dogodek |
28. 10. 2021

Vabilo na Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju, v obliki spletne učilnice, bo v torek, 16. novembra, sredo, 17. novembra in četrtek, 18. novembra 2021, med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih…

Okolje in podnebje |
12. 10. 2021

Naš cilj je podnebna nevtralnost

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 se po več kot štirih letih intenzivnega dela decembra 2021 končuje. Na IJS – Centru za energetsko učinkovitost smo zato njegove rezultate povzeli v videu z naslovom Naš cilj je podnebna nevtralnost. V njem predstavimo pripravo dolgoročnih projekcij zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Te so bile podlaga za pripravo scenarijev, ki so pokazali, da si Slovenija za cilj do leta 2050 lahko zastavi podnebno nevtralnost. Govorimo o Podnebnih ogledalih, s katerimi spremljamo izvajanje podnebnih ukrepov na ravni države, in Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti, ki je namenjen pregledu podnebnih aktivnosti v občinah. Kot bistveno za uspešno izvedbo projektnih aktivnosti, pa izpostavimo tudi vključevanje različnih deležnikov. Vabljeni k ogledu!

Dogodek |
11. 10. 2021

Vabilo na spletni dogodek Zamenjaj olje za okolje

Delavnica za gospodinjstva na temo zamenjave starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav bo v obliki spletne učilnice v ki bo potekala v januarju 2022 . Spletna delavnica je namenjena ozaveščanju gospodinjstev o pomembnosti uporabe okolju prijaznega ogrevalnega sistema, ki ne prinaša samo ekonomskih prihrankov gospodinjstvu, temveč je tudi okolju bolj prijazen iz vidika manjšega izpusta CO2 in PM delcev. Namen delavnice je informirati splošno javnost o kampanji, podpornih orodjih, ki je na voljo ter kampanji “Zamenjaj olje za okolje” s podjetjem Kronoterm. Hkrati bo predstavljen tudi spletni kalkulator zamenjave ogrevalnega sistema, preko katerega lahko tudi pridobite informacije o najboljši rešitvi pri zamenjavi iz ekonomskega in okoljskega vidika! Udeležba na dogodku je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite…

Okolje in podnebje |
29. 09. 2021

Izšlo je Podnebno ogledalo 2021, ki poudarja: »Izvajanje podnebnih ukrepov je treba takoj okrepiti!«

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s PNZ svetovanje projektiranje, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor pripravili Podnebno ogledalo 2021, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v letu 2020. Čeprav bo Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, cilj za leto 2020 dosegla, to za doseganje ciljev v letih 2030 in 2050 ne bo dovolj. Podnebno nevtralnost do sredine tega stoletja, kar si je Slovenija zastavila tudi z Dolgoročno podnebno strategijo (ReDPS50), lahko dosežemo le ob njeni ustrezni umestitvi med politične, razvojne in izvedbene prioritete ter s…

Okolje in podnebje |
14. 09. 2021

Vabimo vas k posredovanju pripomb na osnutek Podnebnega ogledala 2021!

Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto, pripravljamo letos že četrto leto zapored. Metodologija za pripravo Podnebnega ogledala je bila razvita v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, Podnebno ogledalo 2021, ki mu bo prihodnje leto sledilo še Podnebno ogledalo 2022, pa na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravljamo v okviru posebne naloge za Ministrstvo za okolje in prostor. Tako kot lani vas tudi letos vabimo, da si ogledate osnutke sektorskih zvezkov in nam posredujete svoje pripombe na pripravljene vsebine. Z njimi bomo izboljšali kakovost in relevantnost v Podnebno ogledalo vključenih informacij ter…

Dogodek |
03. 09. 2021

Vabilo na mednarodno zaključno konferenco projekta LIFE Podnebna pot 2050!

Vabilo na zaključno mednarodno konferenco projekta LIFE Podnebna pot 2050, »Priprava poti v podnebno nevtralnost«, 6. – 8. oktobra 2021, hibridna (v Ljubljani in na daljavo). Smo v prelomnem trenutku, ko so za nami odločitve o dolgoročnih podnebnih strategijah in nacionalnih energetsko podnebnih načrtih, pred nami pa priprava dodatnih ukrepov in usmeritev za povečanje ambicij do leta 2030. Ob zaključku projekta Podnebna pot 2050, Institut »Jožef Štefan« s partnerji organizira mednarodno konferenco »Priprava poti v podnebno nevtralnost«. Kdaj: 6. – 8. oktober 2021 Kje: hibridno (v Ljubljani in po Zoomu) Kako: v angleškem jeziku Kdo: Deležniki, ki pri sprejemanju odločitev uporabljajo strokovne podlage in deležniki, ki slednje pripravljajo. O podrobnem programu, govorcih in načinu prijave boste obveščeni naknadno. Prijave bodo…

Dogodek |
03. 06. 2021

Predstavitev strokovnih podlag za Dolgoročno podnebno strategije Slovenije do leta 2050

ki bo v sredo, 9. 6. 2021, ob 13.00 na spletu (povezava bo poslana dan pred dogodkom). Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor. Strokovne/analitične podlage, uporabljene za osnutek strategije, so bile pripravljene v sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050 (več informacij o projektu in rezultatih na https://www.podnebnapot2050.si). Na predstavitvi bomo podrobneje predstavili predpostavke, modele in rezultate analiz scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050…

Okolje in podnebje |
20. 04. 2021

Kampanja “Zamenjaj olje za okolje”

Z namenom ozaveščanja in motiviranja slovenskih gospodinjstev, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami, je nastala kampanja “Zamenjaj olje za okolje“. V sklopu kampanje je bila ustvarjena spletna platforma (zamenjajolje.si), ki izobražuje gospodinjstva o okoljskih in ekonomskih prednostih menjave starih ogrevalnih sistemov. Poleg denarnega prihranka, zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje lahko tudi poveča vrednost nepremičnine, saj je opremljena s sodobno tehnologijo na trajnosten vir energije. Ideja kampanje je ozaveščanje gospodinjstev o pomembnosti menjave starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav z okolju prijaznejšimi z namenom, da bi sprejemali bolj strokovno podprte odločitve že v fazah…

Dogodek |
29. 03. 2021

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo bo potekalo v torek, 20. aprila, sredo, 21. aprila in četrtek, 22. aprila 2021, med 8:30 in 17:00. Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo je namenjeno predvsem naročnikom storitev energetske učinkovitosti in ponudnikom teh storitev oziroma vsem, ki so vključeni v pripravo, izvedbo in spremljanje projektov za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije (OVE) in želijo izvedeti več o možnostih izvedbe teh projektov po…

Dogodek |
16. 10. 2020

Seminar “KeepWarm” še poudaril potrebo po preobrazbi daljinskega ogrevanja

O tem, kakšno vlogo ima daljinsko ogrevanje pri oskrbi s toploto v prihodnosti in kakšen je potencial DO za povečanje uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanje učinkovitosti v Sloveniji, je bilo govora na spletnem »inspiracijskem seminarju« z naslovom Preobrazba daljinskega ogrevanja, ki je potekal 14. oktobra 2020 in ga je v živo spremljalo več kot 45 udeležencev. Že s predstavitvijo ciljev in nekaterih rezultatov projekta KeepWarm ter poudarki glede značilnosti, izzivov in razvojnega okvirja za sisteme DO v Sloveniji, ki jih podal Jure Čižman z IJS, je bilo moč jasno prepoznati, da področje daljinskega ogrevanja zaznamuje kompleksen preplet raznolikih dejavnikov, od katerih je bilo v nadaljevanju največ časa posvečenega tehnologijam, načrtovanju in vključevanju deležnikov. Isti predavatelj je predstavil tudi razmere…

Dogodek |
02. 10. 2020

SODELUJTE NA ZAKLJUČNEM DOGODKU projekta KeepWarm – Preobrazba daljinskega ogrevanja

Kako do trajnostne oskrbe s toploto za ogrevanje stavb? Kako do koncepta, s katerim bi izrabili lokalne vire in obstoječo infrastrukturo za doseganje nizkoogljičnosti pri ogrevanju? Kdo so ključni deležniki in kakšna je njihova aktivna vloga pri razogljičenju ogrevanja z upoštevanjem potenciala DO?   Ob teh vprašanjih se bomo s pregledom nekaterih primerov dobrih praks in z interaktivno diskusijo posvetili dilemam prihodnosti daljinskega ogrevanja v Sloveniji na spletnem seminarju v sredo, 14. 10. 2020 med 9. in 12. uro OKVIRNI PROGRAM Podpora prenovam in razvoju sistemov daljinskega ogrevanja rezultate projekta KeepWarm, keepwarmeurope.eu Integracija velikih toplotnih črpalk in izkoriščanje plitve geotermalne energije za oskrbo sistema daljinskega ogrevanja s toploto iz OVE Izkušnje z izrabo odvečne toplote in zniževanjem temperatur v sistemu…

Okolje in podnebje |
23. 06. 2020

Za dolgoročno obvladovanje emisij TGP bo potrebnega več truda!

Slovenija svoje obveznosti na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov trenutno sicer izpolnjuje, vendar pa to za doseganje ambicioznega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 ne bo zadostovalo. To je eno od glavnih sporočil Podnebnega ogledala 2020, pripravljenega v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki ga vodi Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«. Glavne ugotovitve Podnebnega ogledala 2020 so na kratko povzete tudi v poročilu z naslovom Cilji v letu 2020 so prvi mejnik na poti v podnebno nevtralno družbo. V njem si lahko preberete še intervju z mag. Mojco Vendramin, direktorico Eko sklada, o tem, kakšna je pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije vloga Eko sklada, pa tudi, kako se lahko do podnebja odgovorneje obnašamo kot posamezniki. Vključeni…

Okolje in podnebje |
23. 06. 2020

Izšlo je Podnebno ogledalo 2020!

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s partnerji projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili Podnebno ogledalo 2020, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v letu 2019. Čeprav Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, zastavljene letne cilje trenutno dosega, bo treba za prehod v podnebno nevtralno družbo prizadevanja za zmanjšanje emisij okrepiti v vseh sektorjih in jih na nacionalni ravni prepoznati kot prednostne. Če bomo do leta 2030 uspešni, bodo podnebne spremembe še lahko obvladljive. Podnebno ogledalo 2020 sestavlja sedem zvezkov (Cilji, Promet, Stavbe, Kmetijstvo, Ostali sektorji, Večsektorski ukrepi), ki jim je dodan še povzetek za odločevalce. Vsa poročila…

Dogodek |
17. 06. 2020

Vabimo vas na spletni seminar o energetskih prenovah stavb.

Vabilo na strokovni seminar

V okvirju mednarodnega projekta QualitEE, https://qualitee.eu/si/, in v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri MzI pripravljamo SPLETNI SEMINAR z naslovom »Energetske prenove stavb v Sloveniji – stanje, načrti, kakovost projektov«, ki bo potekal v torek, 30. junija 2020, od 10. do 11. ure. Enourni seminar je v prvi vrsti namenjen izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov, pa tudi drugim, ki vas zanima področje prenove stavb. Seminar vam bo ponudil vpogled v stanje izvajanja energetskih prenov stavb v javnem sektorju v Sloveniji ter v načrte potrebnih prenov v okviru nove Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, vključno s financiranjem. Model izvajanja energetskih prenov v javnem sektorju bo ponazorjen na primeru prenove stavbe iz širšega javnega sektorja….

Učinkovita raba energije |
09. 12. 2019

Na seminarju predstavljena izhodišča za razvoj sheme o zagotavljanju kakovosti projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji

Delavnica Qualitee

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 pripravil prvo izobraževanje z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem obsega investicij v tovrstne projekte. Seminar je spremljalo več kot 40 udeležencev, ki so v diskusijah izpostavljali konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, obenem pa so izražali potrebo po več bolj praktičnih rešitvah za izvedbo projektov prenov stavb. Vsebine izobraževanja so zbrane v naslednjih predstavitvah: Specifike in rezultati izvajanja programa za celovito prenovo stavb v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (R. Ogrinc, MzI-DE) Smernice za uporabo evropskih tehničnih meril kakovosti QualitEE…

Okolje in podnebje |
02. 12. 2019

Modre odločitve za naše podnebje

Za vse tiste, ki vas zanima, kakšna je povezava med celovitim načrtovanjem podnebnih aktivnosti in njihovim izvajanjem, smo na IJS – Centru za energetsko učinkovitost v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili video z naslovom Modre odločitve za naše podnebje. V njem je pojasnjen celoten proces priprave in izvajanja podnebnih aktivnosti – od njihovega načrtovanja s pripravo projekcij in različnih scenarijev – možnih poti, za katere se lahko odločimo, do izbire ciljev ter priprave, izvajanja, spremljanja in nadgrajevanja konkretnih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli. Pomembno sporočilo videa je, da je za reševanje podnebnih izzivov nujno sodelovanje vsakega posameznika in družbe kot celote. Vabljeni k ogledu!

Učinkovita raba energije |
26. 11. 2019

Projekt KeepWarm vzpostavil »Spletni učni center za področje daljinskega ogrevanja«

KeepWarm_SpletniUcniCenter

Cilj projekta KeepWarm je spodbujanje trajnostnih oblik za obnovo obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) z nadgradnjo njihove učinkovitosti in prehodom na lokalne obnovljive vire energije, vključno s koriščenjem odvečne toplote. Za preobrazbo DO v učinkovite sisteme oskrbe s toploto so ključna strokovna znanja, ki jih potrebujejo deležniki, vključeni v procese prenov in izboljšav daljinskih sistemov ogrevanja. Člani projektnega konzorcija so letih 2018 in 2019 v vseh sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, izvedli vrsto seminarjev za upravljavce in lastnike sistemov daljinskih ogrevanj. Z gradivi za ta usposabljanja ter z drugimi materiali, ki so bili pripravljeni v vsebinsko povezanih mednarodnih projektih s področja daljinskega ogrevanja in hlajenja, se je sedaj oblikoval še spletni učni center oz. »Learning Centre«, http://keepwarmeurope.eu/learning-centre/. Vsebine v spletnem…

Dogodek |
19. 11. 2019

Vabimo vas na strokovni seminar Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti 5.12.2019

Vabilo na strokovni seminar

Vabimo vas, da se v četrtek, 5.12.2019, med 9. in 13. uro udeležite brezplačnega strokovnega seminarja Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti   Usposabljanje, ki ga pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko učinkovitost, je namenjeno predvsem izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov. Na seminarju boste pridobili vpogled v razvoj na področju izvajanja storitev energetske učinkovitosti s poudarkom na zagotavljanju njihove kakovosti in uvajanju teh sistemov v Sloveniji in širše. Seznanili se boste s postopki, ki jih skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v zvezi z vodenem evidenc kvalificiranih ponudnikov energetskih storitev izvaja MzI.  Delo bo potekalo v obliki predstavitev in vodenih razprav, h katerim so povabljeni vsi udeleženci. Lokacija: Reaktorski center IJS…

22. 10. 2019

Zapustil nas je dr. Mihael Gabrijel Tomšič

Globoko pretreseni sporočamo, da nas je zapustil učitelj, prijatelj, znanstvenik in dolgoletni vodja dr. Mihael Gabrijel Tomšič. Utiral je nove poti na številnih področjih, predvsem v prihodnost zagledani energetiki. Bil je človek izjemnega, univerzalnega znanja, intelektualne živosti in prodornosti. Svoje delo je imel neizmerno rad, svoje znanje, vizijo in življenjsko energijo pa je delil z nami, za kar smo mu izjemno hvaležni.

Učinkovita raba energije |
07. 10. 2019

Vabilo k sodelovanju na natečaju za prijavo strokovnih prispevkov

Zagotovo ste v vašem podjetju, ustanovi ali organizaciji v zadnjem času izvedli tudi kakšen zanimiv, inovativen projekt s področja učinkovite rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih virov energije (OVE), razvili novo energetsko učinkovito tehnologijo ali uspešen poslovni model za energetske storitve. Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za prijavo strokovnih prispevkov s področja URE in OVE in o svojih izkušnjah spregovorite na 22. Dnevih energetikov, ki bodo potekali 21. in 22. aprila 2020 v Portorožu. Prijavite in predstavite lahko: uspešno izvedene projekte z merljivimi rezultati, tehnološke inovacije, integrirane rešitve za URE in izrabo OVE, inovativne poslovne in finančne modele, razvojne projekte, načine za zagotavljanje kakovosti izvedenih projektov, nove pristope za ozaveščanje in motiviranje zaposlenih itd. Prijave, ki morajo biti…

Okolje in podnebje |
18. 06. 2019

Izid Podnebnega ogledala 2019

Druga izdaja Podnebnega ogledala 2019 kaže, da Slovenija ostaja v okviru zadanih ciljev zmanjšanja emisij TGP. Izvajanje sedanjih ukrepov je dobra osnova, da povečamo ambicije za v prihodnje. Podnebno ogledalo je vsakoletna publikacija, ki spremlja izvajanje podnebnih ukrepov. Namenjena je v podporo odločanju za izboljšanje obstoječih podnebnih ukrepov. Podnebno ogledalo 2019 je dostopno na spletnem naslovu: https://www.podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/ Predstavitev podnebnega ogledala 2019 je potekala v sredo, 12. junija je na gradu Fužine v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje. Na posvetu je bil predstavljen tudi osvežen lokalni semafor. Ena pomembnejših novosti letošnjega podnebnega ogledala je spletna verzija kazalcev.  

Učinkovita raba energije |
22. 05. 2019

Sodelavec CEU prejel nagrado platforme DHC+

V začetku maja 2019 je v Nantesu potekal 19. kongres Euroheat & Power, združenja, ki povezuje akterje iz industrije, odločevalce in razvojno-raziskovalne organizacije v skupnem prizadevanju za spodbujanje trajnostnega ogrevanja in hlajenja v Evropi. Za področje raziskav in inovacij je bila pred leti v okviru združenja ustanovljena tehnološka platforma DHC+, ki podeljuje študentske nagrade za izjemne in izvirne prispevke za raziskave na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja. Med tremi dobitniki letošnje nagrade je bil tudi Gašper Stegnar iz Centra za energetsko učinkovitost, Instituta »Jožef Stefan«, ki je bil nagrajen za svoj prispevek na temo izrabe plitve geotermalne energije na novih območjih daljinskega ogrevanja. V njem je predlagal nov pristop k prostorskem energetskem načrtovanju, ki upošteva ekonomsko upravičenost investicij tako v…

Učinkovita raba energije |
26. 04. 2019

Zaključek projekta ENERFUND

Konec meseca aprila 2019 se zaključuje projekt ENERFUND (www.enerfund.eu), pri katerem je IJS-CEU sodeloval kot projektni partner. V okviru projekta se je razvijala spletna aplikacija za identifikacijo stavb, ki potrebujejo energetsko prenovo ter za oceno potencialov prihrankov energije. Aplikacija je dostopna za uporabo na naslovu http://app.enerfund.eu. Zasnovana je kot spletno orodje za prostorski prikaz podatkov iz energetskih izkaznic za stavbe, ki omogoča iskanje in filtriranje stavb po različnih kriterijih. Za Slovenijo je vključenih približno 45 tisoč stavb oziroma stanovanj, za katere so izdelane energetske izkaznice. Vabimo vas, da preverite aplikacijo ter ocenite njeno uporabnost preko vprašalnika http://enerfund.eu/fb/. Vprašalnik je anonimen in kratek, vzel vam bo manj kot minuto. Vaše povratne informacije bodo služile za usmerjanje nadaljnjega razvoja aplikacije. Preberite zadnjo…

Okolje in podnebje |
24. 04. 2019

Izpusti CO2 na enoto električne energije za leto 2017

Povprečni emisijski faktor za električno energijo za izpuste CO2 za leto 2017 znaša 0,38 kgCO2/kWhe. Povprečni faktor za obdobje 2002-2017 pa znaša 0,48 kgCO2/kWh. Za daljinsko toploto je emisijski faktor za leto 2017 enak 0,35 kgCO2/kWh. Podrobnejši opis metodologije in predstavitev rezultatov je na strani https://ceu.ijs.si/izpusti-co2-tgp-na-enoto-elektricne-energije/.

Učinkovita raba energije |
07. 12. 2018

Za nami je prvi seminar o novih pristopih k izvajanju projektov energetske učinkovitosti

V sredo, 5. decembra 2018 smo na Reaktorskem centru IJS pripravili izobraževanje, s katerim smo želeli ponuditi boljši vpogled v storitve energetske učinkovitosti in v strokovni razvoj s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v energetskem pogodbeništvu ter udeležence seznaniti z najnovejšimi praksami načrtovanja na tem področju. V prvem delu seminarja se je več kot 40 udeležencev seznanilo s postopki priprave projektov energetskega pogodbeništva in načeli zagotavljanja njihove kakovosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi izkušenj pospeševalcev projektov (pri nas večinoma lokalne energetske agencije), ki najpogosteje sodelujejo pri identifikaciji in začetnih analizah projektov, spremljanju in verifikaciji rezultatov, običajno pa pripravijo tudi javne razpise. Naročnikom pri pripravi projektov učinkovito pomaga projektna pisarna na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je v programu sodelovala s predstavitvijo…

Dogodek |
21. 11. 2018

Seminar “Novi pristopi k izvajanju projektov energetske učinkovitosti in izzivi energetskega pogodbeništva”

Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega izobraževalnega seminarja, ki bo v sredo, 5. december 2018 med 9.00 – 13.00. Seminar bo potekal na Reaktorskem centru Podgorica v dvorani O2 (Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani) Na seminarju boste pridobili vpogled v storitve energetske učinkovitosti in v strokovni razvoj s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v energetskem pogodbeništvu ter se seznanili z najnovejšimi praksami načrtovanja na tem področju. Program je dostopen na povezavi. Dogodek je brezplačen. Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do ponedeljka, 3.12.2018. Spletna prijava: https://goo.gl/forms/Ge30n46P2fjxs8Vy1

Okolje in podnebje |
09. 10. 2018

Aktivnosti občin za blaženje podnebnih sprememb – Lokalni semafor

Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« je 5. oktobra predstavil Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018. Gre za spletno aplikacijo, s katero lahko občine prvič celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Kar 48 kazalcev aktivnosti izvajanja podnebnih ukrepov je predstavljenih za vse občine. »Občine izvajajo različne podnebne ukrepe. Spremljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj zahtevno, saj so bili podatki razdrobljeni po različnih virih. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na področja: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov in daljinsko ogrevanje.«, je o semaforju dejal vodja CEU mag. Stane Merše.

Okolje in podnebje |
01. 08. 2018

Posvet za občine – lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018

Vabimo vas na posvet Lokalni semafor podnebnih aktivnosti 2018, v petek, 5. oktobra 2018, ob 9.30, v Hiši Evrope, Dunajska cesta 2018, Ljubljana. V okviru konvencije županov si je 25 slovenskih občin  zastavilo ambiciozne cilje zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida do leta 2020, ena občina pa tudi že za leto 2030. 27 občin je vključenih v projekte tehnične pomoči ELENA za energetsko prenovo javnih stavb.  Kako ambiciozne in aktivne so občine pri prenovi javnih stavb, izkoriščanju obnovljivih virov energije in drugih ukrepih nam kaže spletna aplikacija Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, ki bo prvič javno predstavljen na tem dogodku. Posvet je namenjen izmenjavi izkušenj in medsebojnemu spodbujanju občin za izvedbo ukrepov. Na posvetu se bomo posvetili tudi finančnim spodbudam, ki so za…

Učinkovita raba energije |
01. 06. 2018

Projekt H2020 – ETEKINA; tehnologija toplotnih cevi za izrabo odpadne toplote v industriji

ETEKINA je raziskovalni projekt, financiran s strani EU, katerega cilj je ponovno uporabiti 57-70% odpadne toplote v energetsko intenzivni industriji. ETEKINA je kratica, ki v prevodu pomeni »tehnologija toplotnih cevi za industrijske namene«. Projekt se je uradno začel v oktobru 2017. Deset podjetij in ustanov iz vse Evrope je združilo moči, da bi izboljšali učinkovitost energetsko intenzivnih procesov v industriji. Njihova rešitev temelji na tehnologiji toplotnega izmenjevalnika (HPHE), ki uporablja  toplotne cevi za ponovno uporabo odpadne toplote. V okviru projekta bodo izdelali tri HPHE prototipe in jih testirali v treh različnih proizvodnih obratih aluminija, jekla in keramike. Ta tri različna področja industrije proizvajajo različne izpušne tokove tako po količini in kakovosti ( kemična sestava, plini z različnimi delci, temperatura in…

Okolje in podnebje |
17. 04. 2018

Izid Podnebnega ogledala 2018 (+gradivo)

Podnebno ogledalo 2018

Institut »Jožef Stefan« je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v torek, 17.4.2018, predstavil prvo Podnebno ogledalo Slovenije. Zanimanje je bilo izjemno – rezultate je spremljalo in o njih razpravljalo okrog 100 udeležencev. Slovenija dobro izpolnjuje zaveze iz Pariškega sporazuma in dosegamo cilje, ki smo si jih zadali na področju toplogrednih plinov. V zadnjih dveh letih beležimo rahlo povišanje toplogrednih plinov (predvsem iz prometa), vendar še vedno ostajamo v okviru zadanih ciljev. Podnebno ogledalo je pripravila ekipa Instituta “Jožef Stefan” v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom, zunanjimi eksperti in deležniki, na podlagi zbirke obsežnih podatkov v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Podnebno ogledalo 2018 je na voljo na povezavi: https://www.podnebnapot2050.si/izid-podnebnega-ogledala-2018-in-gradivo/

Okolje in podnebje |
10. 04. 2018

Fotografski natečaj Podnebna pot

Foto natečaj »Podnebna pot« poteka do vključno 1.5.2018, za mlade od 15-29 let. Sodeluj preko spletne strani ali Instagrama #podnebnapot. Prva nagrada je urbano električno kolo. V kakšnem podnebju in družbi si želite živeti do leta 2050? Katera so tista dejanja ali ukrepi, ki bodo pripomogla k želenemu podnebju? »Izpusti toplogrednih plinov, energetska obnova stavb, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost, obnovljivi viri energije,« so pojmi, za katere ste zagotovo že slišali in morda vam že štrlijo iz ušes. A hkrati ugotavljamo, da morda premalo opazimo in razumemo trud za spreminjanje našega ravnanja in dosežen napredek. Zato si sodelujoči pri projektu LIFE Podnebna Pot 2050 želimo vaših pogledov na te in sorodne teme. Dobesedno. Torej zbiramo vaše poglede v obliki fotografij…

Učinkovita raba energije |
07. 02. 2018

S projektom QualitEE do meril za zagotavljanje kakovosti storitev energetske učinkovitosti

V okviru projekta QualitEE je bila v 15 državah opravljena analiza, ki bo podlaga za oblikovanje meril in shem zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti. Obsežna tržna raziskava, ki jo je opravil projektni konzorcij, temelji na ugotovitvah raziskave med 109 ponudniki storitev energetske učinkovitosti in 79 pospeševalci ESCO projektov. Raziskava se je osredotočila na razumevanje trenutnega stanja trga ključnih storitev energetske učinkovitosti v obliki pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (EPC) in oskrbe z energijo (ESC), še posebno z vidikov financiranja in kakovosti. Projekt QualitEE temelji na rezultatih projekta Transparense, ki je leta 2014 pripravil evropski Kodeks ravnanja pri zagotavljanju kakovosti izvedenih projektov EPC. Primerjava najnovejših rezultatov z ugotovitvami analiz v okviru pobude Transparense v letih 2013 in 2015 omogoča analizo trendov. Rezultati…

Učinkovita raba energije |
07. 02. 2018

Spletna aplikacija ENERFUND pomaga pri iskanju priložnosti za energetsko prenovo stavb

Od konca leta 2017 dalje lahko na spletu preizkusite “beta” različico aplikacije ENERFUND, ki ponuja informacije iz energetskih izkaznic v strukturirani kartografski obliki, vključujoč nekatere dodatne kazalnike, s katerimi je okarakterizirana energetska učinkovitost stavb v več evropskih državah ter njihov potencial za prenove. Spletno orodje je bilo zasnovano zlasti za naslednje tri ciljne skupine: finančne institucije, da lažje pridobijo zanesljive informacije in bolje prepoznajo nove naložbene priložnosti pri prenovi stavb; podjetja za energetske storitve kot podporo pri ugotavljanju novih poslovnih priložnosti in ocenjevanju možnih prihrankov energije v posameznih stavbah; občine in lokalne skupnosti, da enostavneje ocenijo energetsko učinkovitost svojih stavb in določijo prioritete za energetske prenove. Raziščite možnosti, ki jih nudi aplikacija in nam pošljite vaša mnenja, predloge ali vprašanja…