23. 04. 2018

Izpuste CO2 oz. TGP na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je, da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo – t.i. marginalne vire. V Sloveniji je to premog.

V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov OP TGP-2020, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire energije) se za izračun emisijskega faktorja za električno energijo uporablja prvi način.

Izpusti CO2 oz. TGP iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo električne energije na pragu, ki je zmanjšana za izgube v omrežju. Pri proizvodnji električne energije v Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren.

Povprečni emisijski faktor za izpuste CO2 v obdobju 2002-2019 znaša 0,47 kgCO2/kWhe in enako za izpuste TGP.

 

Celoten niz podatkov za obdobje 2002-2019 je na voljo v priloženi datoteki.

Kratek opis metodologije: V evidencah izpustov TGP R Slovenije so na voljo samo skupni izpusti iz proizvodnje električne energije in toplote, zato je za izračun emisijskega faktorja potrebno najprej izračunati izpuste iz proizvodnje toplote v daljinskih sistemih, kar je narejeno na podlagi statističnih podatkov o porabi energije v daljinskih sistemih ob uporabi pripadajočih emisijskih faktorjev. Razlika skupnih izpustov in izpustov iz proizvodnje toplote je enaka izpustom proizvodnje električne energije. Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji se upošteva celotna proizvodnja na pragu (proizvodnja na generatorju minus lastna raba elektrarn) z izjemo polovice proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško, proizvodnje samoproizvajalcev v termoelektrarnah ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah. Poleg tega je zaradi uporabe emisijskega faktorja na nivoju rabe končne energije (nivoju končnih porabnikov) proizvodnja električne energije zmanjšana še za izgube v omrežju. Končni podatki o emisijah so na voljo marca za predpreteklo leto, zato se podatki o specifičnem emisijskem faktorju osvežujejo v aprilu ali maju za predpreteklo leto.

Evropska okoljska agencija na svojih spletnih straneh objavlja emisije CO2 na enoto električne energije (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh). Razlika v izračunanem faktorju je posledica tega, da EEA v proizvodnji električne energije, ki je v imenovalcu, upošteva celotno proizvodnjo jedrske elektrarne ter, da ne upoštevajo izgub v omrežju. Zato je njihov faktor nižji.

Priponka (osveženo 16.3.2021): EmisijskiFaktorZaElektricnoEnergijo_Toploto_v2021_v3.xlsx