O centru

Strateško načrtovanje energetike in podpora odločanju je glavna usmeritev delovanja Centra za energetsko učinkovitost, ki je prednostno usmerjeno na področje učinkovite rabe energije, OVE, zmanjševanje emisij TGP in drugih onesnaževal zraka. Z lastnim razvojem kompleksnih modelskih orodij za analize in projekcije razvoja rabe energije in emisij omogoča Center celovito strokovno podporo Ministrstvom pri pripravi strateških in akcijskih dokumentov energetsko podnebne politike ter politik na področju zmanjševanja emisij onesnaževal zraka. Center je eden ključnih akterjev za razvoj, zbiranje in prenos znanj za učinkovito upravljanje virov na stičišču porabnikov energije, države, ponudnikov energije, opreme in storitev ter drugih zainteresiranih javnosti, kjer s celostnim pristopom vključuje energetske, okoljske in poslovne vidike rabe in pretvorbe energije. Najpomembnejši del delovanja je tako sodelovanje z državnimi institucijami na področju učinkovite rabe energije, načrtovanja v energetiki, razpršene proizvodnje električne energije, zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, pri čemer pa s svetovalno in izobraževalno vlogo na področju energetike še vedno ostaja trdno povezan z industrijskimi podjetji in drugimi ustanovami. Center je aktivno vpet tudi v številne evropske projekte in vodi izobraževanje EUREM v Sloveniji.

Letno poročilo Centra za energetsko učinkovitost

Zaposleni

Sodelavci Centra za energetsko učinkovitost imamo širok vpogled na dogajanje na področju energetike in okolja, kar omogoča povezovanje obeh področij, ki je prav s stališča vplivov energetike na okolje najbolj pomembno. Strokovnjaki s širokim spektrom znanj in izkušenj na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju smo kos različnim izzivom, ki jih prinaša prihodnji razvoj energetike s ciljem zmanjšanja vpliva na okolje ter povečanja konkurenčnosti.

mag. Goran Matešić
info
mag. Tomaž Fatur
info
Ana Marija Udovič
info
mag. Damir Staničić
info
Marija Kavčič
info
mag. Barbara Petelin Visočnik
info
mag. Andreja Urbančič
info
Katarina Trstenjak
info
dr. Boris Sučić
info
dr. Gašper Stegnar
info
Igor Ribič
info
dr. Matevž Pušnik
info
Marko Pečkaj
info
mag. Stane Merše
info
dr. Marko Kovač
info
Tadeja Janša
info
Marko Đorić
info
mag. Jure Čižman
info
Matjaž Česen
info
dr. Fouad Al-Mansour
info
dr. Marko Matkovič
info
Luka Tavčar
info
mag. Edvard Košnjek
info

Sodelavci, ki so bili v Centru zaposleni v preteklosti

Polona Lah, Pergarec Roza, mag. Podgornik Aleš, Bevk Peter, Simončič Milan, mag. Kranjčevič Evald, prof. dr. Mihael G. Tomšič, mag. Selan Boris, mag. Kandus Bogomil, dr. Kožuh Mitja, mag. Šolinc Hinko, mag. Zagožen Damjan, mag. Tavzes Radovan, mag. Dovč Mihaela

Kratka zgodovina centra

Center za energetsko učinkovitost (CEU) je nastal v marcu 1994 s preoblikovanjem Odseka za energetiko in vodenje procesov (R-2).

Takratni vodja R-2 dr. Miha Tomšič in kasneje prvi slovenski minister za energetiko  je izkoristil prihod mikroračunalnikov in je začel ustvarjati skupino za razvoj mikroračunalniških sistemov. Sistemi SIK80, TEM500 in UDA021 so bili do vključno 1988 instalirani v preko 20 slovenskih podjetij, 2 sistema UDA021 tudi na Češkoslovaškem. Odsek je v letu 1988 sodeloval pri ustanovitvi podjetja INEA Domžale, kamor so se prenesle kasnejše aplikacije teh sistemov. Poleg tega podjetja so sodelavci  z vodjem mag. Radovanom Tavzesom v letu 1990 sodelovali tudi pri ustanovitvi podjetja METRONIK d.o.o., ki se ukvarja z računalniško avtomatizacijo.

Vodenje CEU je prevzel mag. Boris Selan. Poslanstvo CEU je bilo spodbujanje učinkovitega ravnanja z energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.  CEU je izvajal uspešno trženje projektov za Ministrstvo za gospodarstvo, za okolje in prostor, za infrastrukturo. Izvajal je tudi mednarodne projekte programov Evropske komisije. Leta 2001 je vodstvo prevzel mag. Tomaž Fatur in nato leta 2008 mag. Stane Merše.

Institut
»Jožef Stefan«

Institut »Jožef Stefan«  se je razvil v stabilno, urejeno, v svetu upoštevano raziskovalno organizacijo. Na različne načine se s svojo znanstveno dejavnostjo povezuje s svetovnimi centri in mednarodnimi organizacijami. Neprestano išče način in oblike, da bi svojo dejavnost in znanje uporabil in uvedel povsod, kjer bi s tem prispeval k splošnemu razvoju okolice, v kateri živi.

IJS sestavlja 37 raziskovalnih odsekov in centrov, ki so močno vpeti v domače in evropske projekte in je med najbolj cenjenimi evropskimi raziskovalnimi partnerji. Glavna področja raziskav in aplikacij so fizika, kemija, elektronika, jedrska  tehnika in energetika. Njegovi člani so prejemniki številnih nagrad in priznanj.  V letu 2015 je bilo podeljenih 18 patentov.  V svojem delovanju predstavlja most med znanostjo in gospodarstvom.


www.ijs.si