Nazaj na seznam

mag. Jure Čižman, univ. dipl. inž. str.

Glavna področja njegovega dela so raziskave in aplikativni projekti na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov, zlasti v zadnjem času se dejavno ukvarja z uporabo GIS orodij v energetiki. Aktivno je vključen v delo na mednarodnih projektih, je tudi član Education & Training Working Group (delovne skupine za izobraževanje) pri mednarodni tehnološki platformi DHC+, ki deluje v okviru Euroheat&Power.

Institutu »Jožef Stefan« se je kot strokovni svetnik pridružil leta 2013. Pred tem je bil kot sekretar zavoda zaposlen na Slovenski akreditaciji, kjer je med drugim deloval kot vodilni in strokovni ocenjevalec, evaluator v evropskem akreditacijskem sistemu, vodil pa je tudi področje usposabljanja ocenjevalcev. Od leta 1999 do 2001 je na Uradu RS za standardizacijo in meroslovje opravljal delo vodje področja kontrolnih organov, prvih pet delovnih let pa je bil na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi magistriral, zaposlen kot asistent.