Nazaj na seznam

dr. Fouad Al-Mansour, univ. dipl. inž. stroj.

Strokovnjak s področja energetske učinkovitosti, industrijskih energetskih sistemov, ocenjevanja in opredeljevanja kazalnikov energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije (OVE), soproizvodnje toplotne in električne energije (SPTE), bioenergetskih virov in tehnologij, optimizacij energetskih sistemov v industriji, modeliranja in izračunov ogljičnih odtisov. Aktivno je sodeloval in vodil nacionalne skupine pri številnih mednarodnih projektih iz področja energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, so-sežiga biomase, varčevanja z energijo v industriji, soproizvodnje toplote in električne energije (Odyssee-Mure, Biomass co-firing, EurObserv’ER, Bioprom,…..) ter projektih, ki jih financira ARRS. Je ocenjevalec raziskovalnih projektov (Madžarska, Srbija..). Je vodja raziskovalne skupine »0106-006: Center za energetsko učinkovitost«, ki sodeluje v raziskovalnem programu »Modeliranje in ocene posegov v okolju in energetiki«. Vodi nacionalno raziskovalno skupino pri projektu H2020 ETEKINA (Uporaba tehnologije toplotnih cevi za izkoriščanje odvečne toplotne energije v industriji) in projekt H2020-Odyssee-Mure. Objavil je več znanstvenih člankov v mednarodnih revijah in na konferencah. Je član več znanstvenih odborov mednarodnih konferenc (SEEP, ASEE, SEE-SDEWES) in recenzent znanstvenih člankov za različne znanstvene revije na področju energije.