Nazaj na seznam

mag. Andreja Urbančič, univ. dipl. mat.

Svoje delo posveča modeliranju energetskih sistemov in analizam v podporo odločanju o podnebni in energetski politiki. Koordinira projekt LIFE ClimatePath2050 – Slovenska podnebna pot do sredine stoletja, pred tem pa je vodila pripravo strokovnih podlag za Operativni program ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020, za osnutek Nacionalnega energetskega programa in za druge strateške dokumente. Poleg priprave projekcij in načrtovanja ukrepov se ukvarja tudi z analizami za spremljanje napredka in poročanje o izvajanju ukrepov, predvsem za ministrstvi pristojni za energijo in za podnebje. V preteklosti se je raziskovalno ukvarjala z optimizacijo sistemov za soproizvodnjo toplote in električne energije v industrijski energetiki (projekt OSCOGEN idr.). V času slovenskega predsedovanja EU leta 2008 je koordinirala evropsko ekspertno skupino za prihodnje aktivnosti pri delovni skupini za okolje.