Nazaj na seznam

dr. Matevž Pušnik, univ. dipl. inž. el.

Strokovnjak s področja načrtovanja referenčnih energetskih sistemov in modeliranja rabe energije. Njegovo raziskovalno delo obsega razvoj modelov različnih energetskih sistemov, predvsem nacionalnih referenčnih energetskih sistemov ter modelov posameznih energetskih sklopov ali tehnologij na podlagi sodobnih matematičnih pristopov. Modele uporabljamo, kot temeljno orodje za konsistentno in transparentno pripravo strokovnih podlag za nacionalne razvojne strategije s področij učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov ter spremljanja in vrednotenja učinkov. Sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih predvsem s področja energetske učinkovitosti v industriji. Pomembno področje njegovega dela predstavlja tudi sodelovanje z industrijskim okoljem, predvsem z energetsko intenzivnimi panogami, pri čemer raziskuje možnosti za uporabo naprednih sistemov upravljanja z energijo.