Nazaj na seznam

Matjaž Česen, univ. dipl. meteorol.

Strokovnjak na področju modeliranja rabe energije, ki zajema tako modeliranje pretekle rabe energije v gospodinjstvih, vseh stavbah ter tudi projekcije rabe energije v sektorjih široke rabe in prometa. Vodi tudi projekte priprave kazalcev s področja energije in okolja ter analize gibanja rabe energije, ukvarja pa se tudi s problematiko rabe energije v prometu. Drugo pomembno področje dela je izračun emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kjer vodi in sodeluje pri projektih priprave projekcij, strateških dokumentov za zmanjšanje emisij, ocenah izvajanja programov ter tudi pri strokovni podpori ministrstvu pri pogajanjih o bodočih ciljih na področju emisij. Večkrat je sodeloval pri pregledu nacionalnih poročil in dvoletnih poročil v okviru UNFCCC, tudi kot vodilni pregledovalec, v omrežju EIONET Evropske okoljske agencije je predstavnik Slovenije za področje energije, sodeluje v več evropskih projektih (npr. ODYSSEE-MURE, EurObserv’ER, LIFE).