Nazaj na seznam

dr. Marko Matkovič, univ. dipl. inž. stroj.

Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, doktoriral pa na Tehniški fiziki v Padovi. Glavno področje njegovega dela vključuje eksperimentalne raziskave prenosa toplote in mehanike tekočin med enofaznimi in dvofaznimi tokovi, čistih fluidov in zmesi. Pred zaposlitvijo na IJS je delal kot visokošolski učitelj – docent in bil samozaposlen – projektant strojnih instalacij, na Institutu »Jožef Stefan«, pa je vodil vzpostavitev eksperimentalnega laboratorija s področja mehanike fluidov in prenosa toplote večfaznih tokov. Po otvoritvi laboratorija se je pridružil Centru za energetsko učinkovitost, kjer na nivoju partnerja IJS koordinira izvajanje projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in sodeluje pri racionalizaciji rabe energije različnih energetskih postrojenj. Je soavtor treh patentov in številnih znanstveno-raziskovalnih člankov.