Nazaj na seznam

mag. Tomaž Fatur, univ. dipl. inž. el.

Mag. Tomaž Fatur je strokovnjak na področju energetike, dolgoročnih energetskih in podnebnih strategij, učinkovite rabe energije (industrija, zgradbe, železnice), emisij toplogrednih plinov, ogljičnega odtisa, energetskega managementa, informacijskih tehnologij in digitalizacije ter drugega poslovnega svetovanja. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih projektih in pripravah programov upravljanja z energijo, izvajanja in promocije učinkovite rabe energije, obnovljivih virov ter zmanjševanja emisij TGP. Je vodilni presojevalec poročil o emisijah toplogrednih plinov (od 2006) in standarda ISO 50001 (od 2012), predavatelj na izobraževanju European Energy Manager EUREM in izobraževanju za upravljalce energetskih naprav (ICES) ter ekspertni ocenjevalec (Evaluation Expert) pri Evropski komisiji za programe EU Innovation Fund (Large and Small projects) in EU Horizon ter vlog na slovenske razpise za učinkovito rabo energije v industriji.