Nazaj na seznam

Luka Tavčar, univ. dipl. inž. str.

Področja njegovega dela so izračuni emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, kjer sodeluje pri projektih priprave projekcij in strateških dokumentov za zmanjšanje emisij. Sodeluje pri pripravi različnih dokumentov in publikacij s področja energetske učinkovitosti ter obnovljivih virov energije, kot tudi pri revizijah in popravkih dokumentov, ki so v domeni ministrstev. Z uspešno zaključenim izobraževanjem za energetskega menedžerja (po programu EUREM), je področje njegovega dela tudi upravljanje z energijo in ravnanje z okoljem, tako je sodeloval in sodeluje pri več energetskih pregledih v industriji in stavbah. V zadnjem obdobju je največja okupacija povezana  z delom v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – ciljna usposabljanja. Poleg naštetega je bil vodja izobraževanj za bodoče operaterje Nuklearne elektrarne Krško (NEK), vse novo zaposlene v Nuklearni elektrarni Krško in podjetja, ki sodelujejo z Nuklearno elektrarno Krško, kateri potrebujejo osnovno znanje o delovanju jedrske elektrarne.