Nazaj na seznam

dr. Gašper Stegnar, univ. dipl. inž. grad.

Strokovnjak s področja simulacijskega modeliranja toplotnega odziva stavb in modeliranja rabe energije. Njegovo raziskovalno delo obsega razvoj modelov tako pretekle rabe energije kot tudi projekcij v stavbnem sektorju. Deluje na področjih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v stavbah, izdelave in modeliranja energetskih sistemov in analiz v podporo odločanju o podnebni in energetski politiki. Sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih in aplikativnih projektih predvsem s področja energetske učinkovitosti.

Pred priključitvijo ekipi IJS-CEU je deloval kot raziskovalec na Gradbenem inštitutu ZRMK, Centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Deloval je na področjih gradbene fizike, URE in OVE pri novogradnjah in prenovah, skoraj nič-energijskih stavb, podrobnega simulacijskega modeliranja, kazalnikov trajnostne gradnje, izdelave strokovnih podlag za nacionalne tehnične predpise in strateške dokumente, okoljske politike na področju stavb ter domačih in mednarodnih tematskih raziskovalnih projektih. Delo je obsegalo tudi energetske preglede stavb ter načrtovanje njihovih celovitih prenov. Izkušnje s svetovanjem za stavbe gradi tudi kot energetski svetovalec energetsko svetovalne mreže ENSVET. Poseben pomen predstavlja tudi disertacija v delu, ki se osredotoča na implementacijo metodologije BIM in podrobno simulacijsko modeliranje pri energetskih prenovah stavb.