Nazaj na seznam

mag. Barbara Petelin Visočnik, univ. dipl. inž. str., mag. poslovodenja in organizacije

V zadnjem času se ukvarja predvsem s spremljanjem izvajanja ukrepov v okviru različnih nacionalnih programov in načrtov (AN URE, OP TGP, AN OVE…) in sodeluje pri njihovi pripravi. Trenutno v okviru projekta LIFE ClimatePath2050 – Slovenska podnebna pot do sredine stoletja vodi aktivnosti, ki so namenjene vzpostavitvi sistema spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, v katerem bo izvajanje ukrepov s spremljanjem smiselno zaokroženo v stalni krog izboljšav (načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj). Na evropski ravni je sodelovala v več mednarodnih projektih s področja učinkovite rabe energije, novih in inovativnih energetskih tehnologij ter energetskih storitev (npr. Re-Co, ChangeBest). Aktivno se ukvarja tudi s pripravo različnih seminarjev in delavnic, vključno z vsakoletno konferenco slovenskih energetskih menedžerjev Dnevi energetikov.