Nazaj na seznam

dr. Boris Sučić, univ. dipl. inž. el.

Glavna področja njegovega dela so upravljanje z energijo, ravnanje z okoljem, podpora odločanju v energetiki in industriji, modeliranje in optimizacija energetskih procesov ter celovito načrtovanje v energetiki. Poleg tega je tudi vodja izobraževanja za energetske menedžerje po programu EUREM in avtor številnih znanstvenih prispevkov, ki so bili objavljeni v mednarodnih in domačih znanstvenih revijah in konferencah, ter avtor priročnikov za različna izobraževanja in usposabljanja. Številne praktične izkušnje si je pridobil kot vodja ali član skupine ob izvedbi več domačih in mednarodnih projektov predvsem s področja energetske učinkovitosti in izvedbi več kot 100 energetskih pregledov v industriji in stavbah.