Nazaj na seznam

mag. Stane Merše, univ. dipl. inž. el.

Ekspert na področju celovitega načrtovanja v energetiki, v zadnjem obdobju še posebej na področju učinkovitega ogrevanja in hlajenja, soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) ter sistemov daljinskega ogrevanja in je vodja domene za to področje v evropskem projektu CA-EED2. Sodeloval je pri razvoju podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz OVE in SPTE, pripravi metodologije za vrednotenje prihrankov energije ter pripravi različnih strateških in akcijskih dokumentov s področja URE, OVE in zmanjševanja emisij TGP. Je predavatelj na izobraževanju EUREM in programski vodja konference Dnevi energetikov. Od leta 2008 je vodja Centra za energetsko učinkovitost.