Nazaj na seznam

mag. Edvard Košnjek, univ. dipl. inž. el.

Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Večji del svoje kariere je deloval v elektro distribucijskem podjetju, kjer je opravljal naloge vodje službe, svetovalca uprave za tehnične zadeve in strategijo, izvršnega direktorja in namestnika predsednika uprave. Do leta 2020 je bil tudi aktiven član mednarodnega združenja Eurelectric in GIZ slovenske elektro distribucije, v katerem je deloval kot član ali predsednik Skupine za tehnične zadeve, Skupine za IKT in koordiniral delo Skupine za pametna omrežja. Leta 2020 se je zaposlil v IJS-CEU. Aktivno sodeluje v lokalnih, državnih in mednarodnih projektih s področja učinkovite rabe energije, energetskih skupnosti, zelenih tehnologij, spajanja sektorjev in pomaga pri pripravi strategij trajnostnega razvoja velikih družb ter regionalnih strateških okoljsko energetskih študij. Kot predavatelj je vključen v Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju (v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE) in usposabljanje za energetske menedžerje po mednarodnem programu EUREM.