Nazaj na seznam

Marko Đorić, univ. dipl. inž. el.

Glavna področja njegovega raziskovalnega dela so celovito načrtovanje v energetiki, sistemske analize, modeliranje energetskih sistemov, energetska učinkovitost v gospodinjstvih in prometu ter uporaba več-kriterijskih analitičnih metod v podporo odločanju. Kot vodja projektov uspešno sodeluje tudi na projektih analize nacionalne podporne sheme za električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje toplote in električne energije. Sodeloval je tudi pri načrtovanju dolgoročnih energetskih bilanc ter pri pripravi strateških razvojnih dokumentov na področju energetike.

Preden se je leta 2014 priključil ekipi IJS-CEU je delal kot tehnični sodelavec v drugem odseku IJS, in sicer F5-fizika trdnih snovi. Tam je delal predvsem na področju polimernih nanokompozitov in detekciji nanodelcev v zraku, kjer je bil tudi vodja projektov meritev za zunanje naročnike. Delo je bilo raziskovalno.