Nazaj na seznam
Dogodek |
02. 10. 2020

Kako do trajnostne oskrbe s toploto za ogrevanje stavb?

Kako do koncepta, s katerim bi izrabili lokalne vire in obstoječo infrastrukturo za doseganje nizkoogljičnosti pri ogrevanju?

Kdo so ključni deležniki in kakšna je njihova aktivna vloga pri razogljičenju ogrevanja z upoštevanjem potenciala DO?

 

Ob teh vprašanjih se bomo s pregledom nekaterih primerov dobrih praks in z interaktivno diskusijo posvetili dilemam prihodnosti daljinskega ogrevanja v Sloveniji na spletnem seminarju

v sredo, 14. 10. 2020 med 9. in 12. uro

OKVIRNI PROGRAM

  • Podpora prenovam in razvoju sistemov daljinskega ogrevanja rezultate projekta KeepWarm, keepwarmeurope.eu
  • Integracija velikih toplotnih črpalk in izkoriščanje plitve geotermalne energije za oskrbo sistema daljinskega ogrevanja s toploto iz OVE
  • Izkušnje z izrabo odvečne toplote in zniževanjem temperatur v sistemu DO
  • Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini
  • Sodelovanje med deležniki pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja (izkušnje iz prakse)
  • Okrogla miza in diskusija o odprtih vprašanih prenov in razvoja sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji (k sodelovanju z vprašanji in mnenji vabljeni vsi udeleženci)

 Spletne prijave do 12. 10. 2020. Povezava na spletno REGISTRACIJO

Organizacija in informacije:

Energetska agencija KSSENA, www.kssena.si, Nejc Jurko, nejc.jurko@kssena.velenje.eu

Institut Jožef Stefan – center za energetsko učinkovitost, ceu.ijs.si, Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si