Z začetkom leta 2024 je zaživel 30-mesečni mednarodni projekt REHEATEAST, katerega osrednja tema je »vzpostavljanje lokalnih partnerstev za zmanjšanje povpraševanja po fosilni energiji v sistemih daljinskega ogrevanja v vzhodnem Podonavju«.

V konzorciju kot en od 11 partnerjev sodeluje tudi Center za energetsko učinkovitost IJS. Med drugim smo odgovorni za vodenje enega od treh vsebinskih sklopov, v katerem razvijamo nove modele medsektorskega sodelovanja in optimizacije sistemov daljinskega ogrevanja. Poleg projektnih partnerjev iz 8 držav v projektu sodeluje še 25 pridruženih strateških partnerjev iz skupno 11 držav.

Primarni cilji projekta REHEATEAST vključujejo oblikovanje rešitev za finančne in okoljske izzive sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja v državah vzhodne podonavske regije ter podporo izvajanju ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po fosilni energiji, izboljšanje učinkovitost sistemov ter povečanje uporabe obnovljivih virov energije in odvečne toplote.

S pomočjo novih pristopov k načrtovanju in optimizaciji sistemov, vzpostavljanja partnerstev, širjenja znanja in krepitve sodelovanja med deležniki REHEATEAST naslavlja izzive in ukrepe tako na strani povpraševanja po toploti (odjem) kot tudi na strani oskrbe s toploto in hladom iz centraliziranih, daljinskih sistemov. Projekt spodbuja mednarodno, medsektorsko in javno-zasebno sodelovanje pri oblikovanju priporočil za regijo in razvoju uporabnih rešitev, vključno z optimizacijo in izboljšavami procesov ter prenosom najboljših praks in izkušenj.

Projekt REHEATEAST bo ponudil priporočila oblikovalcem politik za prihodnjo oskrbo s toploto in hladom, vključno s sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja. Projekt neposredno podpira cilje načrta REPowerEU za hitro zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda

Osnovni podatki o projektu REHEATEAST:

Program: Interreg Podonavska regija (Interreg Danube Region)
Trajanje: 1.1.2024. – 30.6.2026 (30 mesecev)
Skupni proračun: 2.214.691 EUR
Proračun projektnega partnerja IJS CEU: 192.698 EUR, lastna udeležba: 20 %.
Vodja projekta pri IJS CEU: Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si; +386 1 5885 426
Projektni partnerji: https://interreg-danube.eu/projects/reheateast/about-us

Pridruženi strateški partnerji:

 • Bolgarija: EcoEnergy Municipal Energy Efficiency Network; EVN Bulgaria Toplofikatsia;
 • Bosna in Hercegovina: Centralno grijanje Tuzla; University of Tuzla;
 • Češka: CEE Bankwatch;
 • Hrvaška: HEP-Toplinarstvo d.o.o.; REA Kvarner d.o.o.; Municipality of Rijeka; Municipality of Zagreb; Ministry of Economy and Sustainable Development;
 • Madžarska: Pécs University; Pécs District Heating Ltd;
 • Moldavija: Alliance for Energy Efficiency and Renewables; Green City Lab;
 • Romunija: Energy Cities Romania; Association of Public Administrators; Servelect;
 • Slovaška: Košice self-governing region; MH Teplárenský Holding a.s.;
 • Slovenija: Sončna zadruga (Solar Cooperative Green Energy); Energetika Ljubljana; Občina Lendava;
 • Srbija: Municipality of Priboj; Energetika LLC;
 • Ukrajina: Center for Energy Security of Ukraine;

Slika uvodnega srečanja v Zagrebu