Nazaj na seznam
14. 06. 2024

Vabimo vas k sodelovanju v anketi o vlogi in pomenu daljinskega ogrevanja, ki poteka kot del mednarodnega projekta REHEATEAST. Ta se osredotoča na vključevanje lokalnih obnovljivih virov energije in odvečne toplote v sisteme daljinskega ogrevanja ter optimizacijo njihovega delovanja. Osrednjega pomena za uspeh projekta je sodelovanje deležnikov iz različnih sektorjev, s posebnim poudarkom na krepitvi programov prenove večjih stavb in ogrevalnih sistemov, vključno s prizadevanji za sanacije na ravni sosesk.

Cilj te anketne raziskave je bolje razumeti perspektive različnih zainteresiranih strani glede zadovoljstva s trenutnimi rešitvami ogrevanja in s tem povezanimi pričakovanji, še posebno z daljinskim ogrevanjem ter dobrimi praksami, ki jih morda poznate. Vaši odgovori na anketna vprašanja bodo pri tem nadvse dragocen prispevek.

Izberite in izpolnite enega od naslednjih anketnih vprašalnikov, ki najbolj ustreza vaši dejavnosti:

>>>  Vprašalnik za dobavitelje toplote in izvajalce daljinskega ogrevanja

>>>  Vprašalnik za dobavitelje tehnoloških rešitev

>>>  Vprašalnik za financerje in vlagatelje

>>>  Vprašalnik za odjemalce in javnost

>>>  Vprašalnik za oblikovalce politik

Prosimo vas, da anketni vprašalnik izpolnite najkasneje do ponedeljka, 15. julija 2024.

Za dodatne informacije ali pomoč pri izpolnjevanju ankete sva vam na voljo sodelavca slovenskih projektnih partnerjev:

LEA Pomurje – Štefan Žohar, stefan@lea-pomurje.si in

Center za energetsko učinkovitost IJS – Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si.

Vaš prispevek je nadvse pomemben, zato se vam že vnaprej zahvaljujemo za sodelovanje.