Nazaj na seznam
Učinkovita raba energije |
15. 05. 2023

O EEE projektu

Cilj projekta EEE je razviti usposabljanje za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bi lahko prinašalo digitalne, zelene, podjetniške in finančne veščine potrebne za razvoj energetsko učinkovitejših stavb.

Januarja 2020 je Evropska komisija razglasila zeleni dogovor EU kot temeljno politično pobudo. Cilj te pobude je narediti Evropo podnebno nevtralno celino z varovanjem našega naravnega habitata in s tem izboljšati blaginjo ljudi, planeta in tudi gospodarstva. Za dosego tega cilja želi t.i. »Green Deal« prinesti pomembne novosti tudi v gradbeništvo.

40 % končne rabe energije je vezano na uporabo stavb, zato je ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah tako zelo pomembno naslavljati. Obnova stavb bo ljudem pomagala zmanjšati porabo energentov. Z učinkovitejšo uporabo energije lahko Evropejci znižajo svoje račune za energijo, pomagajo varovati okolje in zmanjšajo odvisnost EU od zunanjih dobaviteljev nafte in plina. Energetsko učinkovitost je treba izboljšati v celotni energetski verigi, od proizvodnje do končne uporabe.

Ključnega pomena je torej, da imajo tehnični strokovnjaki orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti, ne samo za stranke, ki to zahtevajo, ampak tudi na svojih delovnih mestih in za povečanje konkurenčnosti svojih podjetij. Posledično je uveljavljanje ukrepov energetske učinkovitosti v stavbah ustvarilo veliko povpraševanje po digitalnih in zelenih veščinah za tehnologije pametnega merjenja in avtomatizacije doma. Tehniki na tem področju morajo poleg tehnične usposobljenosti posedovati kombinacijo digitalnih in okoljskih veščin, da se lahko suvereno lotijo namestitve, vzdrževanja in programiranja pametnih merilnih sistemov in sistemov za energetsko učinkovitost. Poleg tega potrebujejo podjetniške in finančne kompetence za boljše vodenje svojega poslovanja in za to, da lahko strankam predlagajo jasno in celovito tehnično rešitev.

Projekt Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert naslavlja vso zgoraj omenjeno tematiko.

Komu je projekt namenjen?

Ta projekt je namenjen trenerjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, svetovalcem, trenerjem MSP/podjetij ter inženirjem in arhitektom, tehnikom (električarjem ali geodetom) ter malim in srednje velikim podjetnikom v gradbenem sektorju.

Spletna stran projekta

Več informacij o projektu in zadnje dogajanje najdete na:

https://eeexpert-project.eu/

EEE projekt po korakih

Uvodni sestanek

27. novembra 2020 se je v okviru projekta Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert izvedel spletni uvodni sestanek. Na srečanju je bil predstavljen projekt z vsemi aktivnostmi, ki se bodo izvajale v naslednjih 25 mesecih, v nadaljevanju pa se je rdeča nit sestanka preusmerila na prve pričakovane rezultate in na naslednje korake izvajanja projekta.

Delovni sklop 1 (DS 1)

Glavni namen DS1 je bil opredeliti poklicni profil, ki bi zlahka povezal tehnično znanje / spretnosti / kompetence in vodstvene / finančne spretnosti / miselnost. Cilj DS1 je bil upoštevati Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki vključuje usposabljanje in izobraževanje, kot so programi energetskega svetovanja, ki vodijo k uporabi energetsko učinkovite tehnologije ali tehnik in imajo dokazan učinek na znižanje rabe energije pri končnih uporabnikih.

Rezultati DS1: 

 • 10 poklicnih profilov EEE,
 • 22 makro dejavnosti (117 aktivnosti in 72 mikro dejavnosti),
 • 52 znanj,
 • 27 trdih veščin,
 • 15 mehkih veščin,
 • 37 kompetenc,
 • 16 oznak (132 možnih podkategorij).

Delovni sklop 2 (DS2)

Med 8. in 9. junijem 2022 je v Sloveniji potekal drugi konzorcijski sestanek projekta KA2 Erasmus+: Energy Efficiency Expert (EEE), ki pa so se ga nekateri partnerji udeležili hibridno.

Rezultati DS2:

Ta delovni sklop se osredotoča na ustvarjanje metodologije in vsebine tečaja usposabljanja. Partnerstvo je razvilo usposabljanje, namenjeno trenerjem, da bi pomnožili njihovo sposobnost prenosa znanja o energetski učinkovitosti in znanja o inovativnih finančnih instrumentih na strokovnjake v gradbenem sektorju. Za dosego tega cilja sta bila opredeljena dva glavna dela:

1. Razdelek 1: Definicija učne metodologije (učnega načrta), ki opisuje:

 • Koga želimo usposobiti
 • Shematično predstavitev prenesenih kompetenc
 • Opis trajanja in orodij, ki so potrebna za dokončanje usposabljanja
 • Navedbo nadaljnjih gradiv za poglobitev znanja
 • Opis sistema potrjevanja

2. Razdelek 2: Ustvarjanje vsebine usposabljanja, ki zajema tri glavne teme:

 • Tehnične/digitalne vsebine:

– Okoljska trajnost (trajnostna gradnja)

– Avtomatizacija in krmiljenje (pametna zgradba)

– Stroškovna učinkovitost (stroškovno optimalna gradnja)

 • Podjetniške vsebine (ogrodje EntreComp)
 • Finančne vsebine

Multiplikativni dokgodki

Politehnika v Torinu, Italija, je od 27. do 28. februarja 2023 gostila zaključni sestanek projekta Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert. Na sestanku so bili predstavljeni Multiplikativni dogodki, ki so se odvili v državah člana projekta.

Slovenija

Multiplikativni dogodek v Sloveniji je potekal 21. februarja 2023 na Institutu “Jožef Stefan”, Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podrobnosti o Multiplikativnem dogodku>>>

Italija

EEE Multiplikativni dogodek je potekal 27. februarja 2023 v Aula Capetti, Department of Energy, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, Italija.

Belgija

EEE multiplikativni dogodek v Belgiji je bil organiziran 10. februarja 2023 v pisarni CBE – Cooperation Bancaire pour l’Europe.

Ciper

Prvi multiplikativni dogodek je potekal 11. februarja 2023 v Agia Varvara blizu Nikozije. Drugi multiplikativni dogodek je potekal 19. februarja 2023 v nakupovalnem središču Cyprus blizu Nikozije.

Španija

Multiplikativni dogodek v Španiji je potekal 27. februarja na Politehniki Txorierri.