Nazaj na seznam
Učinkovita raba energije |
07. 12. 2018

V sredo, 5. decembra 2018 smo na Reaktorskem centru IJS pripravili izobraževanje, s katerim smo želeli ponuditi boljši vpogled v storitve energetske učinkovitosti in v strokovni razvoj s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v energetskem pogodbeništvu ter udeležence seznaniti z najnovejšimi praksami načrtovanja na tem področju.

V prvem delu seminarja se je več kot 40 udeležencev seznanilo s postopki priprave projektov energetskega pogodbeništva in načeli zagotavljanja njihove kakovosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi izkušenj pospeševalcev projektov (pri nas večinoma lokalne energetske agencije), ki najpogosteje sodelujejo pri identifikaciji in začetnih analizah projektov, spremljanju in verifikaciji rezultatov, običajno pa pripravijo tudi javne razpise. Naročnikom pri pripravi projektov učinkovito pomaga projektna pisarna na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je v programu sodelovala s predstavitvijo mehanizmov za zagotavljanje sredstev za prenove stavb in vlaganje v energetsko učinkovitost, možnosti financiranja pa je kratko predstavil še Eko Sklad.

O orodjih za podporo doseganja ciljev pri prehodu v energetsko učinkovito družbo je bilo govora v drugem delu seminarja, ko je bila med drugim prikazana aplikacija Enerfund (app.enerfund.eu), ki je namenjena podpori pri načrtovanju prenov stavb in spremljanju ukrepov, ključen vir podatkov pa so energetske izkaznice. Predstavljen je bil še koncept prostorskega (GIS) pristopa k ovrednotenju rabe in oskrbe s toploto za ogrevanje stavb na nivoju lokalnih skupnosti, ki je bil že implementiran pri pripravi toplotne karte za eno od slovenskih občin, kar je bilo tudi prikazano. Programski del srečanja se je zaključil s kratko predstavitvijo spletnega portala Lokalni semafor podnebnih aktivnosti (semafor.podnebnapot2050.si), ki za vse slovenske občine omogoča medsebojno primerjavo rezultatov aktivnosti na področju blaženja podnebnih sprememb za vse ključne sektorje.

Predstavitve

  1. Priprava projektov energetskega pogodbeništva (Damir Staničić, IJS)
  2. Priprava projektov energetskega pogodbeništva – izkušnje pospeševalcev (Irena Pavliha, GOLEA)
  3. Zagotavljanje kakovosti pri projektih energetskega pogodbeništva (Damir Staničić, IJS)
  4. Vlaganje v energetsko učinkovitost – nacionalni mehanizmi (Branka Bugarin, MzI)
  5. Financiranje projektov energetske učinkovitosti (Katarina Kafadar, Eko sklad)
  6. Aplikacija ENERFUND za načrtovanje prenov stavb (Jure Čižman, IJS)
  7. Prostorski pristop k ovrednotenju rabe in oskrbe s toploto (Gašper Stegnar, IJS)
  8. Priprava toplotne karte – primer Mestne občine Maribor (Jure Čižman, IJS)
  9. Lokalni semafor podnebnih aktivnosti (Jure Čižman in Gašper Stegnar, IJS)