Nazaj na seznam
Učinkovita raba energije |
22. 11. 2021

Spletni seminar je potekal v ponedeljek 29.11.2021 med 10.00 in 12.00.

Energetska učinkovitost je dragoceno sredstvo za soočanje z izzivi odvisnosti od uvoza energije in omejenih energetskih virov, potrebe po omejitvi podnebnih sprememb, zmanjšanja emisij onesnaževal zraka, izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva ter obvladovanju stroškov za energijo. V novem predlogu Direktive o energetski učinkovitosti je močno izpostavljeno, da je energetska učinkovitost prvi ključni element zelenega prehoda.

Ob tem se postavljajo vprašanja: Kako uspešna je bila Slovenija v preteklosti pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti? Ali smo sposobni izmeriti učinek ukrepov energetske učinkovitosti in kakšen je vpliv ukrepov na gibanje rabe energije? Kam se uvršča Slovenija glede na ostale države EU? Katere ukrepe Slovenija izvaja za izboljšanje energetske učinkovitosti? Koliko bo energetska učinkovitost prispevala k doseganju zmanjšanja emisij TGP? Seminar bo poskušal odgovoriti na zgornja in druga vprašanja in osvetliti širšo problematiko energetske učinkovitosti v Sloveniji tudi preko primerjav z ostalimi državami EU.

Dogodek je vseboval tematska predavanja s prikazom rezultatov in orodij projektov ODYSSEE-MURE in »LIFE Podnebna pot 2050«, ki predstavljajo dobro podlago pri delu odločevalcev in izvajalcev slovenske energetske in podnebne politike.

Spletni seminar je pripravil Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost (IJS CEU) v okviru EU projektov »H2020: ODYSSEE-MURE« in »LIFE Podnebna pot 2050«.

PROGRAM s predstavitvami v pdf obliki:

10:00-10:15    Predstavitev projektov ODYSSEE-MURE in LIFE Podnebna pot 2050

10:15-10:50    Ali je Slovenija izboljšala energetsko učinkovitost? Predstavitev baze in orodij ODYSSEE (dr. Fouad Al Mansour)

10:50-11:25    Kateri ukrepi pripomorejo k izboljšanju energetske učinkovitosti? Baza in orodja MURE (Matjaž Česen)

11:25-11:35    Analize s področja energetske učinkovitosti v projektu LIFE podnebna pot 2050 – pregled (mag. Stane Merše)

11:35-12:00    Kako pomembna je energetska učinkovitost za doseganje podnebne nevtralnosti – predstavitev projekcij in uporaba orodij ODYSSEE na projekcijah, tudi informacija kako je bil v projekcijah upoštevan Energy efficiency first princip (Matjaž Česen)

 

ODYSSEE –podatkovna baza, ki vsebuje kazalnike energetske učinkovitosti ter orodja za bolj podrobno analizo vpliva ukrepov energetske učinkovitosti na gibanje rabe energije ter primerjavo med državami
MURE –
podatkovna baza ukrepov in politik energetske učinkovitosti z evalvacijo ukrepov in naprednimi orodji za primerjavo med ukrepi in državami

Podatkovni bazi pokrivata vse države članice EU ter Norveško, Švico in Srbijo

Podnebna pot 2050 – Projekt LIFE Podnebna pot 2050 je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Projekt gradi na razvoju in dopolnitvi obstoječega sistema za pripravo projekcij in spremljanju izvajanja ukrepov.

 

Za več informacije smo vam na voljo na naslovih:
matjaz.cesen@ijs.si in fouad.al-mansour@ijs.si

 

Več informacij o projektu ODYSSEE-MURE je na voljo na spletni strani projekta: http://www.odyssee-mure.eu/

Več informacij o projektu LIFE Podnebna pot 2050 je na voljo na spletni strani projekta: https://podnebnapot2050.si/