Nazaj na seznam
Dogodek |
03. 06. 2021

ki bo v sredo, 9. 6. 2021, ob 13.00 na spletu (povezava bo poslana dan pred dogodkom).

Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.

Strokovne/analitične podlage, uporabljene za osnutek strategije, so bile pripravljene v sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050 (več informacij o projektu in rezultatih na https://www.podnebnapot2050.si).

Na predstavitvi bomo podrobneje predstavili predpostavke, modele in rezultate analiz scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in njihove učinke.

Program:

13.00–13.15 Zmanjševanje toplogrednih plinov v Sloveniji in trenutno stanje, novi podnebni cilji, Katarina Trstenjak, IJS CEU

13.15‒13.25 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor promet, mag. Gregor Pretnar, PNZ

13.25–13.35 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor kmetijstvo, dr. Jože Verbič, KIS

13.35–13.50 Povzetek scenarijske analize zmanjševanja emisij TGP do leta 2050, Matjaž Česen, IJS CEU

13.50 – 15.00 Razprava

 

Spletna prijava do 8. 6. 2021: TUKAJ

dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si

Vljudno vabljeni