Nazaj na seznam
Učinkovita raba energije |
01. 06. 2018

ETEKINA je raziskovalni projekt, financiran s strani EU, katerega cilj je ponovno uporabiti 57-70% odpadne toplote v energetsko intenzivni industriji. ETEKINA je kratica, ki v prevodu pomeni »tehnologija toplotnih cevi za industrijske namene«. Projekt se je uradno začel v oktobru 2017.

Deset podjetij in ustanov iz vse Evrope je združilo moči, da bi izboljšali učinkovitost energetsko intenzivnih procesov v industriji. Njihova rešitev temelji na tehnologiji toplotnega izmenjevalnika (HPHE), ki uporablja  toplotne cevi za ponovno uporabo odpadne toplote. V okviru projekta bodo izdelali tri HPHE prototipe in jih testirali v treh različnih proizvodnih obratih aluminija, jekla in keramike. Ta tri različna področja industrije proizvajajo različne izpušne tokove tako po količini in kakovosti ( kemična sestava, plini z različnimi delci, temperatura in pritisk plinov,…)  in hkrati vsebujejo različne procese, kjer bi to odpadno toploto lahko ponovno izrabili. Izziv predstavlja najti rešitev ponovne uporabe, ki bo povečevala celotno učinkovitost obrata in bo tudi stroškovno učinkovita.

Toplotni izmenjevalnik bodo razvili strokovnjaki z londonske univerze Brunel (Velika Britanija). Strokovnjaki za tehnologijo odpadne toplote iz Econotherma (Velika Britanija) jih bodo izdelali in jih namestili v tri poskusne obrate:

  • proizvodnja aluminija: Fagor Ederlan  (Arrasate, Španija)
  • proizvodnja jekla: SIJ Metal Ravne  (Ravne na Koroškem, Slovenija)
  • proizvodnja keramike: Atlas Concorde  (Modena, Italija)

Za vse aktivnosti povezane z dejansko rabo in učinkovitostjo izmenjevalnikov bodo pristojni partnerji:

  • v proizvodnji aluminija neprofitni tehnološko raziskovalni center IK4-Ikerlan (Španija), koordinator projekta ETEKINA in proizvajalec peči Insertec (Španija),
  • v proizvodnji jekla Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost (Slovenija), raziskovalna ustanova in
  • v proizvodnji keramike Univerza v Modeni in Reggio Emilia (Italija).

Evropski Inštitut za komunikacijo znanosti iz Nemčije je projektni medijski partner, ki prevzema naloge komunikacije in diseminacije v javnosti in z različnimi zainteresiranimi skupinami.

Projekt se financira iz evropskega raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 z uredbo št. 768772