Nazaj na seznam

CEU ima dolgoletne strokovne izkušnje in reference na področju energetskih pregledov v industriji in v stavbah. Na področju pogodbenega financiranja ukrepov in novih načinov financiranja ukrepov učinkovite rabe energije je vključen v več evropskih projektov in je ključni akter pri prenosu znanja in novih pristopov na tem področju. CEU je danes mesto zbiranja in prenosa znanja za učinkovito rabo energije na stičišču porabnikov energije, države, ponudnikov energije, opreme in storitev ter drugih zainteresiranih javnosti, hkrati pa zajema okoljske vplive rabe in pretvorbe energije. Kot izdelovalec različnih strateških podlag za programe ukrepov učinkovite rabe energije ima CEU številne kvantitativne podlage, ki so uporabne za ocene učinkov in vrednotenje različnih ukrepov za različne namene (npr. program ukrepov za zmanjšanje rabe električne energije, itd.). Aktivno sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi pri pripravi in vrednotenju nabora ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije.

Energetski pregledi

Predvideni ukrepi na področju učinkovite rabe energije lahko dosežejo svoj polni potencial samo takrat, ko je njihova izvedba, posledica skupnega in sistematičnega načrta. Mnoga industrijska in javna podjetja so z našo pomočjo uspešno znižala stroške za energijo in izboljšala kakovost oskrbe z energijo in tudi proizvodov. Energetski pregled je prvi korak v procesu izboljšanja energetske in snovne učinkovitosti ter mora podati odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kje in na kakšen način se v podjetju ali instituciji rabi energija in voda?
  • Kako učinkovito se rabi energija in voda?
  • Kolikšna je izhodiščna (referenčna) raba energije in vode?
  • Kolikšni so izhodiščni stroški energije in vode?
  • Kakšni so vplivi proizvodne dejavnosti na okolico in ali so v skladu z zakonskimi predpisi?
  • Kateri ukrepi za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti so gospodarsko utemeljeni ter katere posege je potrebno izvesti s ciljem zadostitve zakonskim predpisom?

S sistematičnim delom in partnerskim odnosom z naročnikom lahko zmanjšamo stroške za energijo, pomagamo pa tudi pri načrtovanju zahtevnejših investicij v energetiko, ki nastanejo kot rezultati priporočenih ukrepov za zmanjšanje stroškov in podrobnejših študij izvedljivosti. Naši energetski pregledi temeljijo na obsežnih meritvah, ki so podlaga za natančno oceno možnosti za izboljšave trenutnega stanja. Strokovnjaki CEU so vseskozi vključeni v razvoj energetike in področje poznajo bolje od podobnih organizacij na tržišču.

Pogodbeno financiranje ukrepov in novi načini financiranja ukrepov URE

CEU ima dolgoletne izkušnje na področju pogodbenega financiranja ukrepov, saj je že od leta 2001 vpet v različne evropske projekte, s katerimi zagotavlja kvaliteten prenos metodologije, različnih poslovnih modelov in primerov dobrih praks v Slovenijo. Zagotavljanje kakovosti storitev, garancijske sheme, napredne oblike financiranja in širitev produktov na različne sektorje so glavne aktualne usmeritve razvojnega dela.

Priprava nabora in vrednotenje učinkov ukrepov

CEU je z lokalnimi skupnostmi sodeloval pri pripravi programov tehnične pomoči za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (ELENA), za različne organizacije je pripravil program ukrepov za zmanjšanje rabe električne energije skupaj z učinki ukrepov in stroški ter tudi za zmanjšanje rabe energije za prevoz in ogrevanje ter hlajenje. CEU je izdelal celovito metodologijo za vrednotenje prihrankov energije (Metode za določanje prihrankov energije, rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2) prav tako izvaja spremljanje izvajanja ukrepov in programov

Projekt Upravljanje-z-energijo-v-javnem-sektorju

Reference za področje Učinkovita raba energije

66 projektov

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2013 - 2015

poglej