Oznaka in naziv projekta

V2-2382 Učinkovito gospodarjenje z energijo v javnem sektorju
V2-2382 Efficient Energy Management in the Public Sector

Logotipi ARIS in drugih sofinancerjev

Sofinancerji: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za javno upravo

 

Projektna skupina

Vodja projekta: dr. Gašper Stegnar

Sodelujoče raziskovalne organizacije: Povezava na SICRIS

Sestava projektne skupine: Povezava na SICRIS

Vsebinski opis projekta

Vsebinski opis projekta:

Javni sektor je pomemben gospodarski akter in prispeva okrog 5–10 % skupne rabe končne energije v Uniji. Možnosti za stroškovno učinkovite
prihranke obstajajo v celotnem javnem sektorju tako pri prenovi obstoječih stavb kot tudi upravljanju z energijo v njih. Javni sektor mora biti pri tem
zgled. Z učinkovitim izvajanjem ukrepov javni sektor prispeva pri doseganju nacionalnih ciljev zapisanimi v NEPN. Od sprejetja Uredbe o upravljanju z
energijo do danes se je identificiralo več vrzeli, kot npr. slaba vključenosti javnega sektorja v Sloveniji v sistem na lokalni in nacionalni ravni,
pomanjkanje sistemskega pristopa k upravljanju z energijo na ravni stavbe, pomanjkanje zavez in zavezanosti izvajalcev ter pomanjkljivo naslovljen
program za upravljanje z energijo v javnem sektorju.
V sklopu predloga raziskovalnega projekta bosta pripravljena (1) osnutek celovite dolgoročne energetske in podnebne strategije javnega sektorja, ki
vzpostavlja vizijo in cilje na področju URE, OVE in TGP ter (2) program upravljanja z energijo, ki je obvezen za uspešno izvajanje in končno doseganje
ciljev.
Program bo določil strukturiran in standardiziran pristop k upravljanju z energijo v celotnem sektorju, ne glede na velikost rabe energije
posameznega izvajalca programa. Namen programa je (i) ponotranjiti načela trajnostnega upravljanja z energijo v vseh organizacijah javnega
sektorja, kar zagotavlja dolgoročno zmanjšanje rabe energije, pripravo pobud in partnerskih modelov za doseganje nadgrajenih ciljev ter prispeva k
kakovostnem izvajanju NEPN, (ii) priprava izvajalskega okvira za učinkovito in kakovostno pripravo ter izvedbo ukrepov in projektov učinkovite rabe
energije v javnem sektorju in (iii) vpeljava sistema spremljanja, poročanja in kvalitativnega vrednotenja energetske učinkovitosti celotnega javnega
sektorja skladno s strateškimi nacionalnimi cilji ter lastnimi izvedbenimi cilji.

Osnovni podatki sofinanciranja so dostopni na spletni strani SICRIS.

Faze projekta in opis njihove realizacije

1. Faza

2. Faza

3. Faza

Bibliografske reference