Nazaj na seznam

Energetska učinkovitost v povezavi s trajnostno rabo in lokalno oskrbo z energijo je razvojno najpomembnejši segment moderne družbe. Z novimi učinkovitimi tehnologijami in znanjem bi lahko do leta 2035 dosegli znižanje globalne rabe energije za 20% glede na leto 2010, kar predstavlja največji neizkoriščeni in ekonomsko zanimivi domač vir energije .
Na žalost nam v realnem življenju manjka predvsem kulture energetske učinkovitosti. Kultura energetske učinkovitosti pomeni ozaveščene državljane o pomenu učinkovite rabe energije v delovnem in življenjskem okolju. Le na ta način lahko zagotovimo dolgoročno kontinuiteto in uspešnost programov energetske učinkovitosti na širši ravni. Vsaka tehnologija in oprema, neodvisno kako je učinkovita, izgublja smisel, če ne obstajajo usposobljeni ljudje, ki jo bodo pravilno uporabljali!
Izobraževanje po certificiranem izobraževalnem programu EUREM ponuja energetskim menedžerjem in tudi sorodnim kadrom širok obseg znanja, ki ga potrebujejo pri svojem zahtevnem delu, in jih spodbuja k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev.

Izobraževanje EUREM

Izobraževalni program »Evropski energetski menedžer – EUREM« so razvili in certificirali v Nemčiji leta 1997. Namenjeno je vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem. Udeleženci se v okviru izobraževanja usposobijo za pripravo analize energetskega položaja podjetja, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite rabe energije ter njihovo primerno predstavitev vodstvu podjetja, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju.

V Sloveniji so se pripravljalne aktivnosti za izvedbo izobraževanja po programu »Evropski energetski menedžer – EUREM« začele leta 2006 v okviru projekta EUREM.NET, prvo izobraževanje EUREM pa je bilo izvedeno leta 2008. Od takrat izobraževanje uspešno izvaja Center za energetsko učinkovitost.

V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 12 izobraževanj po programu EUREM, ki jih je uspešno zaključilo 244 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov iz projektnih nalog, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 325 GWh/leto oziroma 25 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 152 kt/leto.

Slovenski energetski menedžerji so s svojimi projektnimi nalogami zelo uspešni tudi na evropski ravni. V okviru letnih konferenc evropskih energetskih menedžerjev so naši energetski menedžerji prejeli že 16 nagrad. Več informacij na https://eurem.si/.

Ciljna uposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo

Področje neformalnih izobraževanj, med katera spadajo tudi ciljna usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo, je podhranjeno in tega se zavedajo tudi članice Evropske unije, vse skupaj je prepoznano tudi v raznih dokumentih Evropske komisije (EK). Institut “Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE zadolžen za izvedbo štirih različnih ciljnih usposabljanj, in sicer:

  • ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo;
  • ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb, namenjeno energetskim upravljavcem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike;
  • ciljno usposabljanje za upravljanje energije v javnem sektorju;
  • ciljno usposabljanje za upravljanje energije v industriji.

Omenjena usposabljanja se bodo izvajala v času trajanja projekta, tj. do leta 2026 z namenom, da se področje neformalnih izobraževanj uredi in naredi bolj preglednega. Med tiste, ki naj bi bili vključeni v ciljna usposabljanja, so zagotovo zajeti zaposleni v javni upravi, projektanti, upravniki stavb, nadzorniki in tudi predstavniki industrije ter drugi posamezniki, ki jih zanima trajnostna energetika. Iz omenjenega se vidi, da je ciljna publika široka, predvsem pa je želja, da je znanje podano tistim odločevalcem, ki so neposredno vpeti v dejavnosti energetske prenove stavb, predvsem javnega stavbnega fonda. Predavatelji, ki bodo vključeni v ciljna usposabljanja večinoma prihajajo iz industrije, javnega in zasebnega sektorja in se vsakodnevno ukvarjajo z vprašanji povezanimi z energijo. Več informacij je na voljo na strani http://ceu.ijs.si/ciljna-izobrazevanja-v-okviru-life-c4c-za-prehod-v-nizkoogljicno-druzbo/.

Raziskovalna dejavnost

Razvoj novih znanj, testiranje naprednih tehnologij in podpora slovenski industriji, ki se trudi ohranjati korak s svetovno konkurenco predstavljajo jedro naše raziskovalne dejavnosti. Na CEU smo prepričani, da okoljska odličnost v kombinaciji z energetsko učinkovitostjo predstavlja ključni element prehoda v nizkoogljično družbo in v primeru Slovenije lahko postane zagon za dodatni razvoj gospodarstva. Naša raziskovalna skupina je izrazito interdisciplinarna in v njej delujejo strokovnjaki z različnih raziskovalnih področij (matematika, strojništvo, elektrotehnika, ekonomija, itd.). Ukvarjamo se z modeliranjem kompleksnih sistemov za ocenjevanje vplivov na okolje in izbiro optimalnih energetskih strategij, določanja ključnih kazalnikov, več-kriterijskimi evalvacijami procesov in razvojnih energetskih strategij na lokalni ali nacionalni ravni.

Pomemben del naših raziskovalnih dejavnosti je usmerjen na področje razvoja različnih energetskih modelov in algoritmov za določanje in napoved porabe energije ter pravilno verificiranje doseženih prihrankov. Praktična uporaba rezultatov naših raziskav se nanaša na aktivno izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji in javnem sektorju, zmanjšanje emisij, osveščanje uporabnikov na področju učinkovite rabe energije ter razvoj naprednih rešitev za upravljanje z energijo.

Reference za področje Izobraževanje in raziskave

31 projektov

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2013 - 2015

poglej

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2015 - 2016

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2017

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2016 - 2017