Nazaj na seznam

Energetska učinkovitost v povezavi s trajnostno rabo in lokalno oskrbo z energijo je razvojno najpomembnejši segment moderne družbe. Z novimi učinkovitimi tehnologijami in znanjem bi lahko do leta 2035 dosegli znižanje globalne rabe energije za 20% glede na leto 2010, kar predstavlja največji neizkoriščeni in ekonomsko zanimivi domač vir energije .
Na žalost nam v realnem življenju manjka predvsem kulture energetske učinkovitosti. Kultura energetske učinkovitosti pomeni ozaveščene državljane o pomenu učinkovite rabe energije v delovnem in življenjskem okolju. Le na ta način lahko zagotovimo dolgoročno kontinuiteto in uspešnost programov energetske učinkovitosti na širši ravni. Vsaka tehnologija in oprema, neodvisno kako je učinkovita, izgublja smisel, če ne obstajajo usposobljeni ljudje, ki jo bodo pravilno uporabljali!
Izobraževanje po certificiranem izobraževalnem programu EUREM ponuja energetskim menedžerjem in tudi sorodnim kadrom širok obseg znanja, ki ga potrebujejo pri svojem zahtevnem delu, in jih spodbuja k medsebojnemu sodelovanju v okviru mreže evropskih energetskih menedžerjev.

Izobraževanje EUREM

V Sloveniji so se pripravljalne aktivnosti za izvedbo izobraževanja po programu »Evropski energetski menedžer – EUREM« začele leta 2006 v okviru projekta EUREM.NET in od takrat izobraževanje uspešno izvaja Center za energetsko učinkovitost. Izobraževanje po programu EUREM so razvili leta 1997 v Nemčiji in je namenjeno vsem, ki želijo dobiti celovit pregled nad področji delovanja energetskega menedžerja in ustrezna znanja za uspešno gospodarjenje z energijo, še zlasti odgovornim osebam za ravnanje z energijo v podjetjih javnega in zasebnega sektorja, upravnikom stavb, vodjem obratov in proizvodnje, procesnim inženirjem. Udeleženci se v okviru izobraževanja usposobijo za pripravo analize energetskega položaja podjetja, tehnično in organizacijsko pripravo in vodenje projektov učinkovite rabe energije ter njihovo primerno predstavitev vodstvu podjetja, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju.

V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 10 izobraževanj po programu EUREM, ki jih je uspešno zaključilo 212 evropskih energetskih menedžerjev. Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov analiziranih v projektnih nalogah, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 310 GWh/leto oz. 19 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 132 kt/leto.
Slovenski energetski menedžerji so s svojimi projektnimi nalogami zelo uspešni tudi na evropski ravni. V okviru rednih letnih konferenc evropskih energetskih menedžerjev so naši energetski menedžerji prejeli več nagrad. Več informacij na https://eurem.si/

Raziskovalna dejavnost

Razvoj novih znanj, testiranje naprednih tehnologij in podpora slovenski industriji, ki se trudi ohranjati korak s svetovno konkurenco predstavljajo jedro naše raziskovalne dejavnosti. Na CEU smo prepričani, da okoljska odličnost v kombinaciji z energetsko učinkovitostjo predstavlja ključni element prehoda v nizkoogljično družbo in v primeru Slovenije lahko postane zagon za dodatni razvoj gospodarstva. Naša raziskovalna skupina je izrazito interdisciplinarna in v njej delujejo strokovnjaki z različnih raziskovalnih področij (matematika, strojništvo, elektrotehnika, ekonomija, itd.). Ukvarjamo se z modeliranjem kompleksnih sistemov za ocenjevanje vplivov na okolje in izbiro optimalnih energetskih strategij, določanja ključnih kazalnikov, več-kriterijskimi evalvacijami procesov in razvojnih energetskih strategij na lokalni ali nacionalni ravni.

Pomemben del naših raziskovalnih dejavnosti je usmerjen na področje razvoja različnih energetskih modelov in algoritmov za določanje in napoved porabe energije ter pravilno verificiranje doseženih prihrankov. Praktična uporaba rezultatov naših raziskav se nanaša na aktivno izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji in javnem sektorju, zmanjšanje emisij, osveščanje uporabnikov na področju učinkovite rabe energije ter razvoj naprednih rešitev za upravljanje z energijo.

Reference za področje Izobraževanje in raziskave

9 projektov

Naročnik MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR / leto: 2018 - 2020

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2017 - 2018

Naročnik Časnik Finance d.o.o. / leto: 2017 - 2018

Naročnik Razni domači kupci / leto: 2017