Nazaj na seznam

Energetika zajema zelo širok spekter različnih sektorjev in akterjev zato je razumevanje njenega razvoja velikokrat zelo kompleksno. Center za energetsko učinkovitost z dolgoletnimi izkušnjami in širokim spektrom znanj zna poiskati odgovore na vprašanja kot so npr.: Ali se je struktura rabe energije v Sloveniji v zadnjih 5 letih spremenila. Zakaj se je spremenila? Kateri so ključni dejavniki, ki so vplivali na to?  Ali sledimo zastavljenim ciljem?

Analize razvoja energetike lahko razdelimo na naslednja področja:

  • Priprava kazalcev, ki omogočajo vpogled v razvoj posameznih segmentov energetike in tudi vpliv energije na okolje ter druge dejavnike
  • Podrobne analize razvoja posameznih segmentov energetike – npr. analiza gibanja prevoženih kilometrov vozil registriranih v Sloveniji, analiza prodaje goriv tujim vozilom, izdelava dekompozicijske analize, ki omogoča ovrednotenje vpliva glavnih vplivnih faktorjev na gibanje rabe energije, emisij toplogrednih plinov
  • Modeliranje pretekle in prihodnje rabe energije z uporabo REES-SLO modela. Z modelom je vsako leto ocenjena raba obnovljivih virov energije v gospodinjstvih ob upoštevanju številnih podatkov, ki zagotavljajo, čimbolj realistične ocene
  • Strokovna podpora pri pripravi anket o rabi energije za različne sektorje in njihova analiza ter interpretacija rezultatov
  • Sodelovanje na evropskih projektih, ki pokrivajo katerokoli izmed zgoraj naštetih področij
  • GIS analize porabe energije in vplivnih dejavnikov

Reference za področje Analiza razvoja energetike

38 projektov

Naročnik Agencija RS za okolje / leto: 2013 - 2014

poglej