Nazaj na seznam

Dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov je potrebno za ohranitev Zemlje, kot jo poznamo. Onesnaževala zraka vplivajo na prezgodnje smrti in veliko okoljsko škodo, zato je njihovo zmanjšanje prav tako nujno. Doseganje postavljenih ciljev, ki omogočajo zmanjšanje vpliva rabe energije na okolje na sprejemljivo raven, predstavlja velik izziv. Zato je potrebno aktivno pristopiti k pripravi ukrepov in programov na različnih prostorskih nivojih, njihovi izvedbi ter spremljanju in ocenjevanju izvajanja.

Strokovnjaki Centra za energetsko učinkovitost imajo bogat spekter znanj o metodologijah, orodjih in pristopih ter podatkih za kakovostno oceno emisij različnih snovi in lahko zagotovijo širok nabor kvalitetnih strokovnih storitev:

  • Analize vpliva rabe energije na emisije toplogrednih plinov oz. onesnaževal zraka: dekompozicijska analiza, standardi, zakonodaja
  • Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisije toplogrednih plinov oz. onesnaževal zraka.
  • Strateško načrtovanje in modeliranje: edina inštitucija v Sloveniji uporablja model MESAP za pripravo nacionalnih energetskih projekcij in izračun emisij toplogrednih plinov ter onesnaževal zraka ter pokriva v sodelovanju s partnerji vse vire emisij, kar jim omogoča celovito analizo zmanjšanja emisij ter pripravo strateških dokumentov ter tudi evalvacijo ciljev predlaganih s strani EU ali mednarodnih inštitucij.
  • Razvoj metodologije in izračun specifičnih emisijskih faktorjev: specifični emisijski faktor za električno energijo, daljinsko toploto, ipd.
  • Prostorsko (GIS) modeliranje in analiza emisij – izračun emisij prašnih delcev na stavbo natančno, projekcije, ocene učinkov, idr.

Reference za področje Podnebje in zrak

34 projektov

Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje / leto: 2012

Naročnik Agencija RS za okolje / leto: 2013 - 2014

poglej

Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje / leto: 2013 - 2014

Naročnik Ministrstvo za okolje in prostor / leto: 2015

Naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje / leto: 2014 - 2015