Nazaj na seznam

Obnovljivi viri, soproizvodnja in lokalna energetika

CEU ima dolgoletne strokovne izkušnje in reference na področju razvoja soproizvodnje, sistemov daljinskega ogrevanja ter izrabi OVE. Strokovno je sodeloval pri pripravi podporne shema za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje (SPTE), mednarodnih projektih na tem področju ter drugih razvojnih projektih.

Podpora soproizvodnji

Izvaja študije izvedljivosti, študije optimizacije obratovanja ter celovito načrtovanje sistemov soproizvodnje v industriji in sistemih daljinskega ogrevanja. Kot član evropskega združenja COGEN Europe je vpet v širši evropski prostor ter osrednja strokovna institucija na področju soproizvodnje v Sloveniji.

Napredno prostorsko načrtovanje

CEU je razvil napredno GIS orodje za prostorsko modeliranje in načrtovanje rabe in oskrbe s toploto in hladom, ki omogoča kvalitetno izdelavo projekcij, optimizacijo razvoja energetskih omrežij in podporo pri izdelavi lokalnih energetskih konceptov lokalnih skupnostih ter trajnostnem strateškem energetskem in okoljskem načrtovanju. Primera toplotnih kart sta dostopna na povezavah: https://ceu.ijs.si/projekti/toplotna-karta-mom.html (mestna občina Maribor), https://ceu.ijs.si/demo-toplotna-karta-za-slovenijo/ (Slovenija).

Trajnostne učinkovite rešitve OVE

Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, načrtovanje izrabe vetrne energije, izkoriščanje bioplina in drugih OVE, so področja, kjer ima CEU bogate izkušnje in razvite storitve za različne uporabnike.

Spletne strani projektov

Reference za področje Obnovljivi viri, soproizvodnja in lokalna energetika

26 projektov

Naročnik Agencija za energijo / leto: 2012 - 2013

Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor / leto: 2014 - 2016

Naročnik European Comission / leto: 2013 - 2016

poglej