Izvedba usposabljanj je predvidena v obliki kratkih tridnevnih izobraževanj o izbranih tematikah, kjer bodo udeleženci dejavno sodelovali (teoretična razlaga, razprava, reševanje računskih nalog) in na koncu opravili pisni izpit. Vsi udeleženci, ki uspešno opravijo pisni izpit, bodo prejeli dokazilo o uspešno končanem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Kot dopolnilo k ciljnim usposabljanjem se uvajajo tematska srečanja, ki bodo sledila zaključenemu sklopu predavanj. Njihov namen je predvsem dodatno povezovanje udeležencev ciljnih izobraževanj in izmenjavi idej ter izkušenj.

Učno gradivo bo dostopno prek spletne učilnice, kjer bodo imeli udeleženci dostop do dodatnih informacij o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna tematska srečanja.

Izvedena in prihodnja ciljna usposabljanja:

20. 04. – 22. 04. 2021 – Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo (CU-1)

08. 06. – 10. 06. 2021 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju (CU-2)

15. 06. – 17. 06. 2021 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji (CU-3)

23. 11. – 25. 11. 2021 – Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb (CU-5)

29. 03. – 31. 03. 2022 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju (CU-4)

31. 05. – 02. 06. 2022 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju (CU-6)

20. 09. – 22. 09. 2022 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji (CU-7)

08. 11. – 10. 11. 2022 – Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb (CU-8)

24. 11., 30. 11. in 01. 12. 2022 – Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo (CU-9)

19. 09 – 21. 09. 2023 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji (CU-10)

07. 03. – 09. 03. 2023 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah (CU-11)

12. 12. – 14. 12. 2023 – Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo (CU-12)

16. 05., 18. 05. in 23. 05. 2023 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah (CU-13)

23. 01. – 25. 01. 2024 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah (CU-14)

15., 21. in 22. 11 2023 – Ciljno usposabljanje za energetsko prenovo stavb (CU-15)

26. 03. – 28. 03. 2024 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo in izvajanje naprednih ukrepov za razogljičenje zdravstvenega sistema v Sloveniji (CU-16)

04. 06 – 06. 06. 2024 – Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji (CU-17, v pripravi)

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. (info@care4climate.si; www.care4climate.si)