Center za energetsko učinkovitost sodeluje pri naslednjih EU projektih:

     (Qualitee) – Spodbujanje investicij v storitve energetske učinkovitosti z zagotavljanjem kakovosti

(Enerfund) – Razvrščanje držav in določanje potenciala za celovito obnovo stavb

(LIFE Podnebna pot 2050) – Spremljanje napredka in načrtovanje podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov.