Tip reference
Mednarodni
projekti
Strateške študije
in nacionalni projekti
Projekti industrija
in storitve
Izobraževanje

Naročnik MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO / leto: 2022 - 2026

poglej

Naročnik WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów / leto: 2020 - 2022

Naročnik Ministrstvo za infrastrukturo in prostor / leto: 2014 - 2016