Učinkovito, cenovno dostopno, podnebju prijazno ogrevanje in hlajenje za evropske potrošnike

Projekt REPLACE – Horizon 2020 želi s spodbujanjem postopnega opuščanja neučinkovitih in zastarelih sistemov ogrevanja in hlajenja ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije podpreti energetske, podnebne, okoljske, gospodarske in družbene cilje v Evropi. Projekt je namenjen zlasti potrošnikom, vlagateljem, lastnikom ter posrednikom (monterjem, dimnikarjem in svetovalcem) saj jim lahko pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev.

Aktivnosti, ki jih predlaga REPLACE, so namenjene ozaveščanju in motiviranju končnih potrošnikov, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami. Poleg denarnega prihranka, zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje lahko tudi poveča vrednost nepremičnine, saj je opremljena s sodobno tehnologijo na trajnosten vir energije.

V okviru REPLACE potekajo različne podporne aktivnosti s pomočjo katerih si želimo doseči zadane cilje.

  • Izpostavljamo primere trajnostnega ogrevanja, s pomočjo nalepke Ogrevamo zeleno, s čimer bi želeli pri vseh uporabnikih spodbuditi zanimanje za bolj trajnostne načine ogrevanja.
  • Pripravljen je »Kalkulator menjave ogrevalnega sistema«, s katerim lahko v le nekaj korakih najdete najbolj ustrezno alternativo vašemu staremu ogrevalnemu sistemu.
  • REPLACE kampanja: Zamenjaj olje za okolje kjer želimo izobraziti porabnike kakšne so možnosti za zamenjavo vašega starega kotla, kakšni so stroški in koristi ob zamenjavi in kaj so tisti dejavniki, ki so pomembni pri izbiri ustreznega izvajalca storitev.

REPLACE naslavlja tudi energetsko revščino in diskriminacijo med spoloma ter zmanjšuje tveganje za nezmožnost zadostnega ogrevanja s podpiranjem uporabe lokalnih obnovljivih virov energije (kot so sončna energija, toplota okolja ali biomasa) in opreme za ogrevanje in hlajenje, proizvedene v EU (kotli na biomaso, toplotne črpalke, sončna energija zbiralniki itd.).