Nazaj na seznam
Dogodek | Učinkovita raba energije |
15. 01. 2024

ki bo potekalo v obliki spletne učilnice, in sicer v

torek, 23. januarja, sredo, 24. januarja in četrtek, 25. januarja 2024, med 8:30 in 16:20.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate ali razmišljate o projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije, zlasti v javnem sektorju (v občinah, v državni upravi in drugje v javnem sektorju). Izobraževanje je primerno tudi za vse začetnike, ki želijo izvedeti več o upravljanju energije v stavbah.

Pridobljena znanja in kompetence

Z udeležbo na usposabljanju boste pridobili znanja, ki jih potrebujete za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v stavbah. Naučili se boste samostojno pripraviti:

 • analizo potencialov za izvedbo projektov uvajanja sistema za upravljanje z energijo v objektih in institucijah javnega sektorja,
 • tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov,
 • oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov,
 • kako primerno predstaviti pričakovane rezultate vodstvu organizacije.

Na več praktičnih primerih vam bodo predstavljene različne metode in sistemi za ciljno spremljanje rabe energije in vode s poudarkom na javnem sektorju v različnih slovenskih regijah

Posebna pozornost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za področje URE in OVE. Iz tega razloga boste udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključite v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Prijava

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do ponedeljka, 22. januarja 2023. Prijavljeni boste po e-pošti prejeli podrobnejša navodila o poteku usposabljanja.

Program

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevnega spletnega usposabljanja v trajanju 25 šolskih ur. Usposabljanje poleg predavanj vključuje tudi (neobvezni) pisni preizkus znanja, ki bo predvidoma teden dni po zaključku predavanj. Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah z naslednjimi temami bo potekalo po programu:

Program usposabljanja >>>

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Informacije

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete na spletni strani IJS-CEU pod rubriko Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

 

Vljudno vabljeni k prijavi!

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost

Dogodek | Učinkovita raba energije |
17. 11. 2023

bo potekalo v obliki spletne učilnice v

torek, 12. decembra, sredo, 13. decembra in četrtek, 14. decembra 2023, med 8:30 in 16:30.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjate z investicijami v prenove stavb, zlasti v javnem sektorju (v občinah, v državni upravi in drugje v javnem sektorju) ter z drugimi naročili na področju rabe energije, ki so primerne za uporabo energetskega pogodbeništva (npr. izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter rabe OVE). Izobraževanje je primerno tudi za vse začetnike, ki želijo izvedeti več o možnostih izvedbe in financiranja projektov po modelu energetskega pogodbeništva.

Kaj je Energetsko pogodbeništvo?

Energetsko pogodbeništvo je napredna oblika financiranja, ki naročniku omogoča investicijo z manjšim začetnim vložkom finančnih sredstev in z nadgradnjo sistema ogrevanja v stavbah (npr. preko ukrepov URE in rabe OVE) ter posledično preko velikih prihrankov stroškov energije, zagotavlja poplačilo investicij. Predavali vam bodo strokovnjaki z več kot dvajset letnimi izkušnjami uveljavljanja tega instrumenta v Sloveniji. Pri projektih energetskega pogodbeništva ponudnik energetskih storitev prevzema vsa tehnična tveganja in odgovornost za doseganje dogovorjenih prihrankov.

Program

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevnega spletnega usposabljanja v trajanju 25 šolskih ur. Usposabljanje poleg predavanj vključuje tudi (neobvezni) pisni preizkus znanja, datum izvedbe bo določen naknadno.

Program usposabljanja >>>

 

Pridobljena znanja in kompetence

Z udeležbo na usposabljanju boste pridobili znanja za oceno primernosti projekta energetskega pogodbeništva, njegovo načrtovanje, izvedbo in spremljanje. Udeleženci se bodo pripravili za samostojno oceno primernosti energetskega pogodbeništva za izvedbo ukrepov URE in rabo OVE ter načrtovanje, pripravo, izvedbo in spremljanje projektov energetskega pogodbeništva.

Posebna pozornost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energetske prenove stavb in možnosti vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za področje URE in OVE. Iz tega razloga udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključite v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Prijava

Prijave potekajo preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do ponedeljka, 11. decembra 2023. Prijavljeni bodo po e-pošti prejeli podrobnejša navodila o poteku usposabljanja.

Informacije

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete na spletni strani IJS-CEU pod Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

 

Vljudno vabljeni k prijavi!

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. (info@care4climate.si; www.care4climate.si)

Dogodek | Učinkovita raba energije |
25. 10. 2023

ki bo potekalo na Reaktorskem centru Instituta »Jožef Stefan« v Podgorici pri Ljubljani v

sreda, 15. novembra, torek, 21. novembra in sredo, 22. novembra 2023, med 8:30 in 16:30

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb. Ker je ciljno usposabljanje financirano iz omenjenega projekta, je udeležba za prijavljene brezplačna.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Vsem energetskim menedžerjem v javnem sektorju in industriji, projektantom, vodjem vzdrževanja in energetike ter vsem ostalim, ki razmišljajo o celoviti energetski prenovi svojih objektov.

Program

Usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov celovite energetske prenove. Na več različnih praktičnih primerih bodo predstavljene različne metode za analizo stanja energetske učinkovitosti v stavbah.  Usposabljanje vključuje tudi (neobvezni) pisni preizkus znanja, ki bo predvidoma teden dni po zaključku predavanj. Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevnega usposabljanja v trajanju 25 šolskih ur.

Program usposabljanja >>>

 

Pridobljena znanja

Udeleženci se bodo pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov celovite energetske prenove stavb, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, organizacijsko pripravo in vodenje projektov celovite energetske prenove ter primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu podjetja.

Prijava

Prijave potekajo preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do ponedeljka, 13. novembra 2023. Prijavljeni bodo po e-pošti prejeli podrobnejša navodila o poteku usposabljanja.

Pridobljene kompetence

Posebna pozornost v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energetske prenove stavb in možnosti vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za področje URE in OVE. Iz tega razloga udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Informacije

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete na spletni strani IJS-CEU pod Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

 

Vljudno vabljeni k prijavi!

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost

Dogodek | Učinkovita raba energije |
22. 05. 2023

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v

torek, 19. septembra, sredo, 20. septembra in četrtek, 21. septembra 2023 med 8:30 in 16:20.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOPE), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji je namenjeno energetskim menedžerjem in vsem drugim zainteresiranim deležnikom iz industrije, ki razmišljajo o novih projektih za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanju izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja z energijo v industriji. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za izvajanje projektov za upravljanje z energijo v industriji, samostojno izvajanje naprednih analiz in ciljno spremljanje rabe energije in vode.

S pridobljenim znanjem se bodo udeleženci ciljnega usposabljanja pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov uvajanja sistema za upravljanje z energijo v industriji, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, zagotavljanje stalnih izboljšav v podjetju, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu podjetja.

Ciljno usposabljanje poleg predavanj vključuje tudi (neobvezni) pisni preizkus znanja, ki bo predvidoma teden dni po zaključku predavanj.

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevnega usposabljanja v trajanju 25 šolskih ur.

Program usposabljanja >>>

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe usposabljanja prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do petka, 15. septembra 2023.

Prijavljeni bodo po e-pošti prejeli podrobnejša navodila o poteku usposabljanja.

Posebna pozornost, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, je namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za področje URE in OVE. Iz tega razloga udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Za pooblaščene in nadzorne inženirje z udeležbo na ciljnem usposabljanju uredimo morebitni vpis kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete pod  Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. (info@care4climate.si; www.care4climate.si)

Dogodek | Učinkovita raba energije |
15. 05. 2023

je potekal 21. februarja 2023 na Institutu “Jožef Stefan”, Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani. Dogodka so se udeležili izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavniki univerz, energetski menedžerji, upravljavci objektov, arhitekti, inženirji (gradbeni, elektro in strojni), predstavniki lokalnih energetskih agencij in predstavniki ESCO. Dogodek se je začel z dobrodošlico udeležencem in kratko predstavitvijo Centra za energetsko učinkovitost na Institutu “Jožef Stefan” ter njegovih usposabljanj in izobraževalnih dejavnosti. Po nagovoru vodje centra je sledil uvod v projekt EEE. Razložene so bile glavne aktivnosti projekta EEE s poudarkom na idejah, ki so bile povod projekta. Poleg tega je bila izvedena predstavitev konzorcija, ciljnih skupin, namenov in rezultatov projekta. Po splošni predstavitvi projekta so sledile podrobnejše predstavitve delovnih sklopov projekta EEE (DS1 – Ogrodje CV, DS2 – Gradivo za usposabljanje, DS2 – OER platforma in DS3 – primeri dobrih praks). Po tej seji je sledil kratek odmor za kavo, nato pa so bile praktično predstavljene še glavne funkcionalnosti platforme in učnih gradiv. Tudi ta del je bil namenjen udeležencem za razpravo, vprašanja in odgovore ter tudi da podajo ocene dogodka. Zadnja ura dogodka je bila namenjena mreženju med predavatelji in udeleženci, kar je sprožilo zelo zanimivo debato in interakcijo med udeleženci.

Multiplikativni dogodek so udeleženci zelo dobro sprejeli in svoje zadovoljstvo izrazili tako ustno kot pisno. Prireditev je prejela skupno oceno 4,85/5 in potrjuje uspešnost celotnega dogodka. Udeleženci so izrazili pripravljenost za sodelovanje pri prihodnjem koriščenju rezultatov projekta EEE. Mnogi med njimi so povedali, da bi naša gradiva uporabljali pri svojih prihodnjih izobraževalnih dejavnostih. Nekateri udeleženci so med sejo mreženja ustno predlagali, da bi morali razmisliti o organizaciji namenskih usposabljanj za trenerje/bodoče uporabnike platforme OER z namenom, da bi ohranili kakovost izvedenih predavanj. Prav tako je dogodek povzročil pomemben odmev med ciljnimi deležniki in prejeli smo e-pošto predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije in njene Podzbornice za gradbeništvo s prošnjo za srečanje, na katerem bi se pogovorili o morebitnem prihodnjem sodelovanju.

Utrinki iz dogodka

Učinkovita raba energije |
15. 05. 2023

O EEE projektu

Cilj projekta EEE je razviti usposabljanje za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki bi lahko prinašalo digitalne, zelene, podjetniške in finančne veščine potrebne za razvoj energetsko učinkovitejših stavb.

Januarja 2020 je Evropska komisija razglasila zeleni dogovor EU kot temeljno politično pobudo. Cilj te pobude je narediti Evropo podnebno nevtralno celino z varovanjem našega naravnega habitata in s tem izboljšati blaginjo ljudi, planeta in tudi gospodarstva. Za dosego tega cilja želi t.i. »Green Deal« prinesti pomembne novosti tudi v gradbeništvo.

40 % končne rabe energije je vezano na uporabo stavb, zato je ukrepe učinkovite rabe energije v stavbah tako zelo pomembno naslavljati. Obnova stavb bo ljudem pomagala zmanjšati porabo energentov. Z učinkovitejšo uporabo energije lahko Evropejci znižajo svoje račune za energijo, pomagajo varovati okolje in zmanjšajo odvisnost EU od zunanjih dobaviteljev nafte in plina. Energetsko učinkovitost je treba izboljšati v celotni energetski verigi, od proizvodnje do končne uporabe.

Ključnega pomena je torej, da imajo tehnični strokovnjaki orodja za izboljšanje energetske učinkovitosti, ne samo za stranke, ki to zahtevajo, ampak tudi na svojih delovnih mestih in za povečanje konkurenčnosti svojih podjetij. Posledično je uveljavljanje ukrepov energetske učinkovitosti v stavbah ustvarilo veliko povpraševanje po digitalnih in zelenih veščinah za tehnologije pametnega merjenja in avtomatizacije doma. Tehniki na tem področju morajo poleg tehnične usposobljenosti posedovati kombinacijo digitalnih in okoljskih veščin, da se lahko suvereno lotijo namestitve, vzdrževanja in programiranja pametnih merilnih sistemov in sistemov za energetsko učinkovitost. Poleg tega potrebujejo podjetniške in finančne kompetence za boljše vodenje svojega poslovanja in za to, da lahko strankam predlagajo jasno in celovito tehnično rešitev.

Projekt Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert naslavlja vso zgoraj omenjeno tematiko.

Komu je projekt namenjen?

Ta projekt je namenjen trenerjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, svetovalcem, trenerjem MSP/podjetij ter inženirjem in arhitektom, tehnikom (električarjem ali geodetom) ter malim in srednje velikim podjetnikom v gradbenem sektorju.

Spletna stran projekta

Več informacij o projektu in zadnje dogajanje najdete na:

https://eeexpert-project.eu/

EEE projekt po korakih

Uvodni sestanek

27. novembra 2020 se je v okviru projekta Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert izvedel spletni uvodni sestanek. Na srečanju je bil predstavljen projekt z vsemi aktivnostmi, ki se bodo izvajale v naslednjih 25 mesecih, v nadaljevanju pa se je rdeča nit sestanka preusmerila na prve pričakovane rezultate in na naslednje korake izvajanja projekta.

Delovni sklop 1 (DS 1)

Glavni namen DS1 je bil opredeliti poklicni profil, ki bi zlahka povezal tehnično znanje / spretnosti / kompetence in vodstvene / finančne spretnosti / miselnost. Cilj DS1 je bil upoštevati Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, ki vključuje usposabljanje in izobraževanje, kot so programi energetskega svetovanja, ki vodijo k uporabi energetsko učinkovite tehnologije ali tehnik in imajo dokazan učinek na znižanje rabe energije pri končnih uporabnikih.

Rezultati DS1: 

 • 10 poklicnih profilov EEE,
 • 22 makro dejavnosti (117 aktivnosti in 72 mikro dejavnosti),
 • 52 znanj,
 • 27 trdih veščin,
 • 15 mehkih veščin,
 • 37 kompetenc,
 • 16 oznak (132 možnih podkategorij).

Delovni sklop 2 (DS2)

Med 8. in 9. junijem 2022 je v Sloveniji potekal drugi konzorcijski sestanek projekta KA2 Erasmus+: Energy Efficiency Expert (EEE), ki pa so se ga nekateri partnerji udeležili hibridno.

Rezultati DS2:

Ta delovni sklop se osredotoča na ustvarjanje metodologije in vsebine tečaja usposabljanja. Partnerstvo je razvilo usposabljanje, namenjeno trenerjem, da bi pomnožili njihovo sposobnost prenosa znanja o energetski učinkovitosti in znanja o inovativnih finančnih instrumentih na strokovnjake v gradbenem sektorju. Za dosego tega cilja sta bila opredeljena dva glavna dela:

1. Razdelek 1: Definicija učne metodologije (učnega načrta), ki opisuje:

 • Koga želimo usposobiti
 • Shematično predstavitev prenesenih kompetenc
 • Opis trajanja in orodij, ki so potrebna za dokončanje usposabljanja
 • Navedbo nadaljnjih gradiv za poglobitev znanja
 • Opis sistema potrjevanja

2. Razdelek 2: Ustvarjanje vsebine usposabljanja, ki zajema tri glavne teme:

 • Tehnične/digitalne vsebine:

– Okoljska trajnost (trajnostna gradnja)

– Avtomatizacija in krmiljenje (pametna zgradba)

– Stroškovna učinkovitost (stroškovno optimalna gradnja)

 • Podjetniške vsebine (ogrodje EntreComp)
 • Finančne vsebine

Multiplikativni dokgodki

Politehnika v Torinu, Italija, je od 27. do 28. februarja 2023 gostila zaključni sestanek projekta Erasmus+ KA2 Energy Efficiency Expert. Na sestanku so bili predstavljeni Multiplikativni dogodki, ki so se odvili v državah člana projekta.

Slovenija

Multiplikativni dogodek v Sloveniji je potekal 21. februarja 2023 na Institutu “Jožef Stefan”, Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podrobnosti o Multiplikativnem dogodku>>>

Italija

EEE Multiplikativni dogodek je potekal 27. februarja 2023 v Aula Capetti, Department of Energy, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, Italija.

Belgija

EEE multiplikativni dogodek v Belgiji je bil organiziran 10. februarja 2023 v pisarni CBE – Cooperation Bancaire pour l’Europe.

Ciper

Prvi multiplikativni dogodek je potekal 11. februarja 2023 v Agia Varvara blizu Nikozije. Drugi multiplikativni dogodek je potekal 19. februarja 2023 v nakupovalnem središču Cyprus blizu Nikozije.

Španija

Multiplikativni dogodek v Španiji je potekal 27. februarja na Politehniki Txorierri.

Dogodek | Učinkovita raba energije |
02. 02. 2023

ki bo potekalo na Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani v

torek, 07. marca, sredo, 08. marca in četrtek, 09. marca 2023, med 8:30 in 16:20.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v stavbah je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja energije v stavbah. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj, ki so nujna za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v stavbah, ter poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Na več različnih praktičnih primerih bodo predstavljene različne metode in sistemi za ciljno spremljanje rabe energije in vode s poudarkom na javnem sektorju v različnih slovenskih regijah.

S pridobljenim znanjem, se bodo udeleženci ciljnega usposabljanja pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov uvajanja sistema za upravljanje z energijo v objektih in institucijah javnega sektorja, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu organizacije.

Ciljno usposabljanje poleg predavanj vključuje tudi (neobvezni) pisni preizkus znanja, ki bo predvidoma teden dni po zaključku predavanj.

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevnega usposabljanja v trajanju 25 šolskih ur.

Program usposabljanja >>>

Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe usposabljanja prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI pošljete) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do petka, 03. marca 2023.

Prijavljeni bodo po e-pošti prejeli podrobnejša navodila o poteku usposabljanja.

Posebna pozornost, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, je namenjena večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti vključitve novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za področje URE in OVE. Iz tega razloga udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi ali o udeležbi in uspešno opravljenem pisnem preizkusu znanja. Pridobljeno znanje lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete na spletni strani IJS-CEU.

Vljudno vabljeni k prijavi!

Dogodek |
02. 02. 2023

Institut “Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU), kot partner projekta EEE – Energy Efficiency Expert ( n° 2020-1-IT01-KA202-008375), ki ga finančno podpira Evropska Unija (EU) organizira multiplikativni dogodek. Projektni konzorcij vključuje partnerje s širokim naborom kompetenc iz petih držav članic EU: Politecnico di Torino – koordinator projekta (Italija), Coopération Bancaire pour l’Europe (Belgija), Emphasys Centre (Ciper), Institut “Jožef Stefan” (Slovenija), POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (Španija), in P-learning (Italija). Temeljni cilj projekta je razvoj spletne platforme za izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (angl. Online VET) za pridobivanje digitalnih, okoljskih in podjetniških spretnosti, ki so ključne za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb in učinkovito prenovo obstoječih stavb.

V zaključni fazi projekta vas vabimo na multiplikativni dogodek, ki bo organiziran 21. februarja 2023, ob 10.00 na lokaciji Rektorskega centra Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani, ICJT – predavalnica P1.

Pripravili smo zelo zanimiv program dogodka in smo prepričani, da boste uživali.

Poskrbeli bomo tudi za prijeten ambient za neformalno druženje in mreženje po koncu dogodka.  Verjamemo, da bomo tudi z vašo pomočjo izboljšali naša učna gradiva.

Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite polja in s klikom na polje POŠLJI pošljete) ali na e-naslov luka.tavcar@ijs.si najkasneje do petka, 17. februarja 2023.

Vabilo in Program dogodka

Okolje in podnebje |
22. 12. 2022

ki se je odvil 16.12.2022 na ARSO med 9. in 12. uro.

Namen dogodka je bil predstavitev vsebine poročila splošni javnosti. Poročilo vsebuje celovit pregled aktivnosti in na ta način predstavlja dobro osnovo za razmislek o preteklih aktivnostih, za oceno trenutnega stanja ter za diskusijo o nadaljnjih korakih. V drugem delu dogodka so bile osvetljeni rezultatih posvetovanja o ciljih in usmeritvah izvedenega v sklopu priprave posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter predstavljeno stanje priprave podnebnega zakona.

8. nacionalno poročilo Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja je obširno (približno 250 stransko) poročilo Slovenije o njenih aktivnostih na področju blaženja podnebnih sprememb in prilaganja nanje. Poročilo se pripravlja vsake štiri leta. Dodatno se, vsaki dve leti, pripravlja tudi dveletno poročilo. V letih, ko sovpadeta sta nacionalno in dveletno poročilo združena v en dokument.

Poročilo vsebuje naslednja poglavja: Nacionalne razmere, ki vplivajo na emisije TGP; Evidence emisij toplogrednih plinov; Ukrepi in usmeritve; Projekcije emisij toplogrednih plinov; Učinki podnebnih sprememb, ranljivost in prilagajanje; Finančni viri in prenos tehnologij; Raziskave in sistematična opazovanja ter v prilogi 5. dveletno poročilo.

Nekateri poudarki poročila so:

 • Emisije TGP se od leta 2008, ko so dosegle vrh, zmanjšujejo. Leta 2019 so bile za 17 % nižje kot leta 2005, leta 2020 pa za 23 % nižje kot leta 2005. Dodatno znižanje glede na 2019 lahko v največji meri pripišemo ukrepom ob epidemiji COVID
 • Emisije so se najbolj zmanjšale v stavbah, transformacijah, iz odpadkov, tudi v industriji, v prometu so bile emisije glede na 2005 višje, v kmetijstvu pa na podobnem nivoju
 • Velika rast cestnega prometa tako potniškega kot tovornega je vplivala na povečanje emisij iz prometa. Na rast tovornega prometa vpliva tudi izvozno usmerjeno gospodarstvo kakor tudi lega Slovenije. Slovenija je med bolj industrializirani državami EU.
 • Poročilo vsebuje pregled ukrepov za zmanjšanje emisij TGP iz krovnega izvedbenega dokumenta, ki je NEPN, ter tudi finančnih in sektorskih programov kot so (Načrt za okrevanje in odpornost, Program razvoja prometa, DSEPS, itd.)
 • Slovenija izvaja in ima sprejetih veliko ukrepov, ki zmanjšujejo emisij, kar je zajeto v projekciji z obstoječimi ukrepi, poleg tega pa načrtuje še dodatne ukrepe, ki bodo po projekciji z dodatnimi ukrepi omogočili doseganje znatno nižjih emisij (leta 2030 za 28 % nižje emisije glede na leto 2005).
 • Ključni izzivi na področju zmanjševanja emisij so: pri prehodu na elektriko, kar zahteva preoblikovanje načina uporabe in proizvodnje elektrike in tudi transformacijo omrežij, zamenjava fosilnih goriv z OVE in sintetičnimi gorivi, zmanjšanje emisij v prometu preko zmanjševanja prometne aktivnosti, večje uporabe trajnostnih načinov prevoza in tehnološke transformacije vozil. Kmetijstvo z omejenim potencialom za zmanjšanje emisij predstavlja izziv v luči uvajanja novih pristopov, negotovost obstaja glede pravilnega vrednotenja emisij.
 • Vzpostavljen je kakovosten sistem spremljanja v obliki podnebnega ogledala, ki pa ga je potrebno formalizirati in prilagoditi za spremljanje izvajanja NEPN.
 • Trajnostni razvoj je vključen v vzgojo in izobraževanje, vendar manjka širok in celovit koncept, manjkajo tudi nekatere pomembne kategorije npr. nizkoogljično gospodarstvo, prilagajanje na podnebne spremembe, trajnostna mobilnost, itd. Manjka tudi večja skladnost med učenjem in življenjem v izobraževalnih inštitucijah.
 • Splošna ozaveščenost javnosti o problematiki podnebnih sprememb je dobra, vendar je šibko aktivno ukrepanje posameznika na področju zmanjševanja emisij
 • Na področju prilagajanja na podnebne spremembe je Slovenija izvedla analizo vpliva podnebnih sprememb na prihodnje podnebne značilnosti, manjkajo pa nadaljnji koraki, ki bodo vsebovali podrobnejše analize na manjših prostorskih skalah ter pripravo ukrepov prilagajanja po sektorjih
 • Slovenija je dosegla cilje, ki jih je imela zastavljene za obdobje 2013-2020 za emisije neETS. Vendar to ne pomeni, da bo uspešna tudi v prihodnje, saj se cilji zaostrujejo. Do leta 2030 mora po sprejetem predlogu ESR iz paketa Pripravljeni na 55 emisij neETS zmanjšati za 27 % glede na leto 2005. Projekcije z dodatnimi ukrepi kažejo, da je za Slovenijo to dosegljivo, vendar je potrebno dosledno izvajanje obstoječih in dodatnih ukrepov v vseh sektorjih.
 • Začasni podatki o emisijah neETS za leto 2022, ki temeljijo na mesečnih podatkih o prodaji fosilnih goriv v Sloveniji, kažejo da obstaja velika verjetnost, da bo letni cilj presežen, saj je bila prodaja dizla v Sloveniji rekordna.

Združeno 8. nacionalno poročilo in 5. dveletno poročilo je v zaključni fazi priprave. Ko bo oddano Združenim narodom, bo objavljeno na njihovi spletni strani https://unfccc.int/NC8, slovenska verzija pa bo objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Predstavitev 8. nacionalnega poročila UNFCCC (Katarina Trstenjak in Matjaž Česen, IJS-CEU)

Dogodek | Okolje in podnebje |
24. 11. 2022

ki bo potekala v petek 16.12.2022 med 9. in 12. uro

v sejni sobi v četrtem nadstropju v stavbi ARSO, Vojkova 1b.

Slovenija je kot pogodbenica Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in država priloge 1 dolžna redno poročati o svojih aktivnostih na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. V ta namen je bilo pripravljeno 8. Nacionalno poročilo skupaj s 5. Dveletnim poročilom Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja. Poročilo povzema pretekle aktivnosti na številnih področjih, ki so pomembna za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, poleg tega pa vsebuje tudi informacije, kako bomo emisije toplogrednih plinov zmanjšali tudi v prihodnosti na podlagi sprejetih načrtov države.

Dogodek bo namenjen predstavitvi vsebine poročila splošni javnosti. Poročilo vsebuje celovit pregled aktivnosti in na ta način predstavlja dobro osnovo za razmislek o preteklih aktivnostih, za oceno trenutnega stanja ter za diskusijo o nadaljnjih korakih. V drugem delu dogodka bodo osvetljene tudi nekatere aktivnosti pri pripravi novega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter predstavljeno stanje priprave podnebnega zakona.

Zaradi lažje organizacije in omejenega števila mest v dvorani je prijava na dogodek obvezna. Prijave zbiramo do petka 9. decembra 2022 na tej povezavi: PRIJAVA

Program:

9:00       Uvodni pozdrav

Uroš Vajgl, Ministrstvo za okolje in prostor

9:10       Predstavitev poročila in razprava

Matjaž Česen in Katarina Trstenjak, Institut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost

Nacionalne razmere

Evidence Emisij – doseganje cilja 2020

Ukrepi in projekcije

Vpliv podnebnih sprememb, ocena ranljivosti in ukrepi prilagajanja

Sistematična opazovanja in raziskave

Izobraževanje, vzgoja in ozaveščanje

10:30     Odmor

10:45     Posodobitev NEPN: rezultati predhodnega posvetovanja in razprava

Danijel Crnčec, Ministrstvo za infrastrukturo

11:25     Stanje priprave Zakona o podnebnih spremembah in razprava

Tina Kobilšek, Ministrstvo za okolje in prostor

11:45     Zaključek