Nazaj na seznam
Dogodek
03. 06. 2021

ki bo v sredo, 9. 6. 2021, ob 13.00 na spletu (povezava bo poslana dan pred dogodkom).

Vlada je letos aprila sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Cilj, ki si ga Slovenija zastavlja v tem dokumentu, je doseganje podnebne nevtralnosti oz. neto ničelnih emisij do leta 2050. Predlog Resolucije je predviden za obravnavo na 24. redni seji Državnega zbora (predvidoma julija), še pred tem bo obravnavana na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.

Strokovne/analitične podlage, uporabljene za osnutek strategije, so bile pripravljene v sklopu projekta LIFE Podnebna pot 2050 (več informacij o projektu in rezultatih na https://www.podnebnapot2050.si).

Na predstavitvi bomo podrobneje predstavili predpostavke, modele in rezultate analiz scenarijev za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 in njihove učinke.

Program:

13.00–13.15 Zmanjševanje toplogrednih plinov v Sloveniji in trenutno stanje, novi podnebni cilji, Katarina Trstenjak, IJS CEU

13.15‒13.25 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor promet, mag. Gregor Pretnar, PNZ

13.25–13.35 Scenariji zmanjševanja emisij TGP do leta 2050 za sektor kmetijstvo, dr. Jože Verbič, KIS

13.35–13.50 Povzetek scenarijske analize zmanjševanja emisij TGP do leta 2050, Matjaž Česen, IJS CEU

13.50 – 15.00 Razprava

 

Spletna prijava do 8. 6. 2021: TUKAJ

dodatne informacije: katarina.trstenjak@ijs.si

Vljudno vabljeni

Dogodek
26. 05. 2021

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju, v obliki spletne učilnice, bo v

torek, 8. junija, sredo, 9. junija in četrtek, 10. junija 2021, med 8:30 in 17:00.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju je namenjeno vsem, ki razmišljajo o novih projektih ali so že vključeni v projekte za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter povečanje izrabe obnovljivih virov energije in želijo izvedeti več o naprednih konceptih upravljanja energije v javnem sektorju. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj, ki so nujna za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju, ter poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Na več različnih praktičnih primerih bodo predstavljene različne metode in sistemi za ciljno spremljanje rabe energije in vode v javnem sektorju v različnih slovenskih regijah.

S pridobljenim znanjem, se bodo udeleženci ciljnega usposabljanja pripravili za samostojne analize potencialov za izvedbo projektov uvajanja sistema za upravljanje z energijo v objektih in institucijah javnega sektorja, tehnično in ekonomsko evalvacijo posameznih ukrepov, oceno in zagotavljanje ciljnih prihrankov ter primerno predstavitev pričakovanih rezultatov vodstvu organizacije.

Ciljno usposabljanje poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja. Datum izvedbe bo določen po zaključku predavanj.

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene v obliki tridnevne spletne učilnice v trajanju 30 šolskih ur.

Program usposabljanja >>>

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite rubrike in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali na e-naslov c4c@ijs.si najkasneje do petka, 4. junija 2021.

Prijavljeni bodo en dan pred začetkom usposabljanja na e-naslov prejeli ZOOM povezavo za vstop v spletno učilnico.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete pod  Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. (info@care4climate.si; www.care4climate.si)

Dogodek
29. 03. 2021

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo bo potekalo v

torek, 20. aprila, sredo, 21. aprila in četrtek, 22. aprila 2021, med 8:30 in 17:00.

Institut ”Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost je v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zadolžen za organizacijo in izvedbo tridnevnih ciljnih usposabljanj ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb.

Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo je namenjeno predvsem naročnikom storitev energetske učinkovitosti in ponudnikom teh storitev oziroma vsem, ki so vključeni v pripravo, izvedbo in spremljanje projektov za izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije (OVE) in želijo izvedeti več o možnostih izvedbe teh projektov po modelu energetskega pogodbeništva.

Energetsko pogodbeništvo je storitev, ki zagotavlja kakovostno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in rabo OVE s pogodbeno zavezo doseganja načrtovanih prihrankov energije ter omogoča povečanje obsega izvajanja s financiranjem izvedbe teh ukrepov s strani izvajalca storitev energetske učinkovitosti. Pri projektih energetskega pogodbeništva ponudnik energetskih storitev prevzema vsa tehnična tveganja in odgovornost za doseganje dogovorjenih prihrankov. Ciljno usposabljanje je osredotočeno na pridobivanje znanj za oceno primernosti projekta energetskega pogodbeništva, njegovo načrtovanje, izvedbo in spremljanje.

S pridobljenim znanjem se bodo udeleženci ciljnega usposabljanja pripravili za samostojno oceno primernosti energetskega pogodbeništva za izvedbo ukrepov URE in rabo OVE ter načrtovanje, pripravo, izvedbo in spremljanje projektov energetskega pogodbeništva.

Ciljno usposabljanje poleg predavanj vključuje še pisni preizkus znanja, ki se ga izvede sedem dni po zaključku predavanj.

Vse izobraževalne vsebine bodo predstavljene na tridnevnem seminarju v trajanju 30 šolskih ur.

Program usposabljanja >>>

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (s klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer izpolnite rubrike in s klikom na polje POŠLJI / SUBMIT zaključite s prijavo) ali na e-poštni naslov c4c(a)ijs.si najpozneje do petka, 16. aprila 2021.

Prijavljeni bodo preko e-pošte prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja.

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili ciljno usposabljanje, bodo prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin, pridobljenih na neformalnem izobraževanju.

Več informacij o ciljnih usposabljanjih najdete pod  Področja dela/Izobraževanje in raziskave.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. (info@care4climate.si; www.care4climate.si)

Dogodek
02. 10. 2020

Vabimo vas na mednarodni spletni seminar »Keeping cities sustainably warm«, ki tokrat v središče postavlja prenove sistemov daljinskega ogrevanja.

Seminar bo potekal preko spleta v četrtek, 8. 10. 2020 med 14. in 15.30 uro.

Program >>>

Stran za registracijo:

https://iclei-events.webex.com/iclei-events/onstage/g.php?MTID=e1c995a325aa7911fc7920088a558d6ac

Cilj projekta KeepWarm je pospešiti stroškovno učinkovite naložbe v posodobitve sistemov daljinskega ogrevanja zlasti v srednjeevropski regiji, kjer so ti sistemi pogosto še vedno preveč odvisni od fosilnih goriv in neučinkoviti.

Ključnega pomena je, da so odločitve usmerjene v integracijo obnovljivih virov energije (OVE) ter da se s prenovami ne odlaša. Čeprav so številne tehnološke rešitve za izboljšanje učinkovitosti in vključevanje OVE in odvečne toplote že na voljo in preverjene tudi v praksi, se s sprejemanjem odločitev prepogosto odlaša. V programu spletnega seminarja bodo predstavljeni izzivi na področju daljinskega ogrevanja, s katerimi se srečujejo v Latviji, na Hrvaškem, v Srbiji in tudi v Sloveniji. Obenem bo prikazanih več vzpodbudnih primerov projektov, ki so ali pa še bodo sisteme daljinskega ogrevanja naredili bolj trajnostne in konkurenčne.

Več o dogodku na spletni strani projekta KeepWarm: https://keepwarmeurope.eu/events/?c=search&uid=bmjIvuGY

Dodane informacije: jure.cizman@ijs.si, 01 588 5426

Dogodek
02. 10. 2020

Kako do trajnostne oskrbe s toploto za ogrevanje stavb?

Kako do koncepta, s katerim bi izrabili lokalne vire in obstoječo infrastrukturo za doseganje nizkoogljičnosti pri ogrevanju?

Kdo so ključni deležniki in kakšna je njihova aktivna vloga pri razogljičenju ogrevanja z upoštevanjem potenciala DO?

 

Ob teh vprašanjih se bomo s pregledom nekaterih primerov dobrih praks in z interaktivno diskusijo posvetili dilemam prihodnosti daljinskega ogrevanja v Sloveniji na spletnem seminarju

v sredo, 14. 10. 2020 med 9. in 12. uro

OKVIRNI PROGRAM

  • Podpora prenovam in razvoju sistemov daljinskega ogrevanja rezultate projekta KeepWarm, keepwarmeurope.eu
  • Integracija velikih toplotnih črpalk in izkoriščanje plitve geotermalne energije za oskrbo sistema daljinskega ogrevanja s toploto iz OVE
  • Izkušnje z izrabo odvečne toplote in zniževanjem temperatur v sistemu DO
  • Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini
  • Sodelovanje med deležniki pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja (izkušnje iz prakse)
  • Okrogla miza in diskusija o odprtih vprašanih prenov in razvoja sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji (k sodelovanju z vprašanji in mnenji vabljeni vsi udeleženci)

 Spletne prijave do 12. 10. 2020. Povezava na spletno REGISTRACIJO

Organizacija in informacije:

Energetska agencija KSSENA, www.kssena.si, Nejc Jurko, nejc.jurko@kssena.velenje.eu

Institut Jožef Stefan – center za energetsko učinkovitost, ceu.ijs.si, Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si

Okolje in podnebje
23. 06. 2020

Slovenija svoje obveznosti na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov trenutno sicer izpolnjuje, vendar pa to za doseganje ambicioznega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 ne bo zadostovalo. To je eno od glavnih sporočil Podnebnega ogledala 2020, pripravljenega v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki ga vodi Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«. Glavne ugotovitve Podnebnega ogledala 2020 so na kratko povzete tudi v poročilu z naslovom Cilji v letu 2020 so prvi mejnik na poti v podnebno nevtralno družbo. V njem si lahko preberete še intervju z mag. Mojco Vendramin, direktorico Eko sklada, o tem, kakšna je pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije vloga Eko sklada, pa tudi, kako se lahko do podnebja odgovorneje obnašamo kot posamezniki. Vključeni so tudi prispevki o kolesarski mreži, lokalni pridelavi hrane in energetski prenovi stavb, ukrepih, ki lahko prispevajo k zmanjševanju emisij, so se pa kot pomembni izkazali tudi v času epidemije koronavirusa in po njej.

Poročilo je dostopno na povezavi…

Okolje in podnebje
23. 06. 2020

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s partnerji projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili Podnebno ogledalo 2020, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v letu 2019. Čeprav Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, zastavljene letne cilje trenutno dosega, bo treba za prehod v podnebno nevtralno družbo prizadevanja za zmanjšanje emisij okrepiti v vseh sektorjih in jih na nacionalni ravni prepoznati kot prednostne. Če bomo do leta 2030 uspešni, bodo podnebne spremembe še lahko obvladljive.

Podnebno ogledalo 2020 sestavlja sedem zvezkov (Cilji, Promet, Stavbe, Kmetijstvo, Ostali sektorji, Večsektorski ukrepi), ki jim je dodan še povzetek za odločevalce. Vsa poročila so objavljena na spletni strani projekta (https://www.podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/). Kazalci, ki so namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij, so objavljeni še posebej na spletni strani ARSO (http://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/climate-mirror). Jeseni bodo pripravljena še tri posebna poročila o letošnjih ukrepih v središču (organizacija za izvajanje, zelena javnofinančna reforma, energetska prenova stavb v državni lasti) in poseben zvezek z analizo napredka v lokalnih skupnostih.

Dogodek
17. 06. 2020
Vabilo na strokovni seminar

V okvirju mednarodnega projekta QualitEE, https://qualitee.eu/si/, in v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri MzI pripravljamo SPLETNI SEMINAR z naslovom »Energetske prenove stavb v Sloveniji – stanje, načrti, kakovost projektov«, ki bo potekal v torek, 30. junija 2020, od 10. do 11. ure.

Enourni seminar je v prvi vrsti namenjen izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov, pa tudi drugim, ki vas zanima področje prenove stavb. Seminar vam bo ponudil vpogled v stanje izvajanja energetskih prenov stavb v javnem sektorju v Sloveniji ter v načrte potrebnih prenov v okviru nove Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050, vključno s financiranjem. Model izvajanja energetskih prenov v javnem sektorju bo ponazorjen na primeru prenove stavbe iz širšega javnega sektorja. Predstavljeni bodo kriteriji kakovosti projektov ter predlog bodoče nacionalne sheme za zagotavljanje kakovosti.

 

Okviren program:

10.00 – 10.15 Rezultati izvajanja programa za celovito prenovo stavb v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
Rudolf Ogrinc, MzI DE, Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb
10.15 – 10.25 Nova Dolgoročna strategija energetskih prenov stavb do leta 2050 – usmeritve
Gašper Stegnar, IJS CEU
10.25 – 10.40 Kriteriji kakovosti in zagotavljanje kakovosti energetskih prenov stavb QualitEE 
Damir Staničić, Jure Čižman, IJS CEU
10.40 – 10.50 Primer celovite energetske prenove stavbe
Goriška lokalna energetska agencija (GOLEA)
10.50 – 11.00 Vprašanja in odgovori

 

Prijavite se na spletni seminar: https://forms.gle/MHAEDEHK5b7GUU7L7

Prijave zbiramo do ponedeljka, 29. junija do 17. ure.

Po prijavi boste na vaš e-poštni naslov prejeli povezavo do spletnega seminarja.

Dodatne informacije: damir.stanicic@ijs.si.

Učinkovita raba energije
09. 12. 2019
Delavnica Qualitee

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 pripravil prvo izobraževanje z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem obsega investicij v tovrstne projekte.

Seminar je spremljalo več kot 40 udeležencev, ki so v diskusijah izpostavljali konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, obenem pa so izražali potrebo po več bolj praktičnih rešitvah za izvedbo projektov prenov stavb.

Vsebine izobraževanja so zbrane v naslednjih predstavitvah:

 

Dodatne informacije:

IJS – Center za energetsko učinkovitost, Damir Staničić, damir.stanicic@ijs.si; Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si

Okolje in podnebje
02. 12. 2019

Za vse tiste, ki vas zanima, kakšna je povezava med celovitim načrtovanjem podnebnih aktivnosti in njihovim izvajanjem, smo na IJS – Centru za energetsko učinkovitost v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili video z naslovom Modre odločitve za naše podnebje. V njem je pojasnjen celoten proces priprave in izvajanja podnebnih aktivnosti – od njihovega načrtovanja s pripravo projekcij in različnih scenarijev – možnih poti, za katere se lahko odločimo, do izbire ciljev ter priprave, izvajanja, spremljanja in nadgrajevanja konkretnih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli. Pomembno sporočilo videa je, da je za reševanje podnebnih izzivov nujno sodelovanje vsakega posameznika in družbe kot celote. Vabljeni k ogledu!

Strokovne podlage za modre odločitve