Nazaj na seznam
Učinkovita raba energije
09. 12. 2019
Delavnica Qualitee

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 pripravil prvo izobraževanje z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem obsega investicij v tovrstne projekte.

Seminar je spremljalo več kot 40 udeležencev, ki so v diskusijah izpostavljali konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, obenem pa so izražali potrebo po več bolj praktičnih rešitvah za izvedbo projektov prenov stavb.

Vsebine izobraževanja so zbrane v naslednjih predstavitvah:

 

Dodatne informacije:

IJS – Center za energetsko učinkovitost, Damir Staničić, damir.stanicic@ijs.si; Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si

Učinkovita raba energije
26. 11. 2019
KeepWarm_SpletniUcniCenter

Cilj projekta KeepWarm je spodbujanje trajnostnih oblik za obnovo obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) z nadgradnjo njihove učinkovitosti in prehodom na lokalne obnovljive vire energije, vključno s koriščenjem odvečne toplote. Za preobrazbo DO v učinkovite sisteme oskrbe s toploto so ključna strokovna znanja, ki jih potrebujejo deležniki, vključeni v procese prenov in izboljšav daljinskih sistemov ogrevanja.

Člani projektnega konzorcija so letih 2018 in 2019 v vseh sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, izvedli vrsto seminarjev za upravljavce in lastnike sistemov daljinskih ogrevanj. Z gradivi za ta usposabljanja ter z drugimi materiali, ki so bili pripravljeni v vsebinsko povezanih mednarodnih projektih s področja daljinskega ogrevanja in hlajenja, se je sedaj oblikoval še spletni učni center oz. »Learning Centre«,

http://keepwarmeurope.eu/learning-centre/.

Vsebine v spletnem učnem centru so razdeljene na več področij: Poslovni modeli in financiranje, Tehnične rešitve s primeri, Trajnostni viri energije, Politike in ukrepi in Orodja za toplotno načrtovanje. Poleg teh pa so na voljo še gradiva, ki so bila v posameznih državah uporabljena za izobraževanja.

Učinkovita raba energije
07. 10. 2019

Zagotovo ste v vašem podjetju, ustanovi ali organizaciji v zadnjem času izvedli tudi kakšen zanimiv, inovativen projekt s področja učinkovite rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih virov energije (OVE), razvili novo energetsko učinkovito tehnologijo ali uspešen poslovni model za energetske storitve. Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za prijavo strokovnih prispevkov s področja URE in OVE in o svojih izkušnjah spregovorite na 22. Dnevih energetikov, ki bodo potekali 21. in 22. aprila 2020 v Portorožu. Prijavite in predstavite lahko:

 • uspešno izvedene projekte z merljivimi rezultati,
 • tehnološke inovacije,
 • integrirane rešitve za URE in izrabo OVE,
 • inovativne poslovne in finančne modele,
 • razvojne projekte,
 • načine za zagotavljanje kakovosti izvedenih projektov,
 • nove pristope za ozaveščanje in motiviranje zaposlenih itd.

Prijave, ki morajo biti obvezno pripravljene v uradnem prijavnem obrazcu, sprejemamo do petka, 22. novembra 2019, na elektronski naslov barbara.visocnik@ijs.si. Izmed prejetih predlogov bo komisija izbrala prispevke, ki bodo uvrščeni v vzporedni popoldanski sekciji prvega dne konference. Predavatelji, ki bodo prispevke, uvrščene v program, predstavili na konferenci, bodo oproščeni plačila kotizacije. Več informacij je na voljo na povezavi.

Učinkovita raba energije
22. 05. 2019

V začetku maja 2019 je v Nantesu potekal 19. kongres Euroheat & Power, združenja, ki povezuje akterje iz industrije, odločevalce in razvojno-raziskovalne organizacije v skupnem prizadevanju za spodbujanje trajnostnega ogrevanja in hlajenja v Evropi. Za področje raziskav in inovacij je bila pred leti v okviru združenja ustanovljena tehnološka platforma DHC+, ki podeljuje študentske nagrade za izjemne in izvirne prispevke za raziskave na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja. Med tremi dobitniki letošnje nagrade je bil tudi Gašper Stegnar iz Centra za energetsko učinkovitost, Instituta »Jožef Stefan«, ki je bil nagrajen za svoj prispevek na temo izrabe plitve geotermalne energije na novih območjih daljinskega ogrevanja. V njem je predlagal nov pristop k prostorskem energetskem načrtovanju, ki upošteva ekonomsko upravičenost investicij tako v sisteme proizvodnje kot tudi odjema toplote.

Učinkovita raba energije
26. 04. 2019

Konec meseca aprila 2019 se zaključuje projekt ENERFUND (www.enerfund.eu), pri katerem je IJS-CEU sodeloval kot projektni partner. V okviru projekta se je razvijala spletna aplikacija za identifikacijo stavb, ki potrebujejo energetsko prenovo ter za oceno potencialov prihrankov energije.

Aplikacija je dostopna za uporabo na naslovu http://app.enerfund.eu. Zasnovana je kot spletno orodje za prostorski prikaz podatkov iz energetskih izkaznic za stavbe, ki omogoča iskanje in filtriranje stavb po različnih kriterijih. Za Slovenijo je vključenih približno 45 tisoč stavb oziroma stanovanj, za katere so izdelane energetske izkaznice.

Vabimo vas, da preverite aplikacijo ter ocenite njeno uporabnost preko vprašalnika http://enerfund.eu/fb/. Vprašalnik je anonimen in kratek, vzel vam bo manj kot minuto. Vaše povratne informacije bodo služile za usmerjanje nadaljnjega razvoja aplikacije.

Preberite zadnjo številko Novic ENERFUND.

Več informacij: jure.cizman@ijs.si

Učinkovita raba energije
07. 12. 2018

V sredo, 5. decembra 2018 smo na Reaktorskem centru IJS pripravili izobraževanje, s katerim smo želeli ponuditi boljši vpogled v storitve energetske učinkovitosti in v strokovni razvoj s poudarkom na zagotavljanju kakovosti v energetskem pogodbeništvu ter udeležence seznaniti z najnovejšimi praksami načrtovanja na tem področju.

V prvem delu seminarja se je več kot 40 udeležencev seznanilo s postopki priprave projektov energetskega pogodbeništva in načeli zagotavljanja njihove kakovosti. Poseben poudarek je bil namenjen predstavitvi izkušenj pospeševalcev projektov (pri nas večinoma lokalne energetske agencije), ki najpogosteje sodelujejo pri identifikaciji in začetnih analizah projektov, spremljanju in verifikaciji rezultatov, običajno pa pripravijo tudi javne razpise. Naročnikom pri pripravi projektov učinkovito pomaga projektna pisarna na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je v programu sodelovala s predstavitvijo mehanizmov za zagotavljanje sredstev za prenove stavb in vlaganje v energetsko učinkovitost, možnosti financiranja pa je kratko predstavil še Eko Sklad.

O orodjih za podporo doseganja ciljev pri prehodu v energetsko učinkovito družbo je bilo govora v drugem delu seminarja, ko je bila med drugim prikazana aplikacija Enerfund (app.enerfund.eu), ki je namenjena podpori pri načrtovanju prenov stavb in spremljanju ukrepov, ključen vir podatkov pa so energetske izkaznice. Predstavljen je bil še koncept prostorskega (GIS) pristopa k ovrednotenju rabe in oskrbe s toploto za ogrevanje stavb na nivoju lokalnih skupnosti, ki je bil že implementiran pri pripravi toplotne karte za eno od slovenskih občin, kar je bilo tudi prikazano. Programski del srečanja se je zaključil s kratko predstavitvijo spletnega portala Lokalni semafor podnebnih aktivnosti (semafor.podnebnapot2050.si), ki za vse slovenske občine omogoča medsebojno primerjavo rezultatov aktivnosti na področju blaženja podnebnih sprememb za vse ključne sektorje.

Predstavitve

 1. Priprava projektov energetskega pogodbeništva (Damir Staničić, IJS)
 2. Priprava projektov energetskega pogodbeništva – izkušnje pospeševalcev (Irena Pavliha, GOLEA)
 3. Zagotavljanje kakovosti pri projektih energetskega pogodbeništva (Damir Staničić, IJS)
 4. Vlaganje v energetsko učinkovitost – nacionalni mehanizmi (Branka Bugarin, MzI)
 5. Financiranje projektov energetske učinkovitosti (Katarina Kafadar, Eko sklad)
 6. Aplikacija ENERFUND za načrtovanje prenov stavb (Jure Čižman, IJS)
 7. Prostorski pristop k ovrednotenju rabe in oskrbe s toploto (Gašper Stegnar, IJS)
 8. Priprava toplotne karte – primer Mestne občine Maribor (Jure Čižman, IJS)
 9. Lokalni semafor podnebnih aktivnosti (Jure Čižman in Gašper Stegnar, IJS)

Učinkovita raba energije
01. 06. 2018

ETEKINA je raziskovalni projekt, financiran s strani EU, katerega cilj je ponovno uporabiti 57-70% odpadne toplote v energetsko intenzivni industriji. ETEKINA je kratica, ki v prevodu pomeni »tehnologija toplotnih cevi za industrijske namene«. Projekt se je uradno začel v oktobru 2017.

Deset podjetij in ustanov iz vse Evrope je združilo moči, da bi izboljšali učinkovitost energetsko intenzivnih procesov v industriji. Njihova rešitev temelji na tehnologiji toplotnega izmenjevalnika (HPHE), ki uporablja  toplotne cevi za ponovno uporabo odpadne toplote. V okviru projekta bodo izdelali tri HPHE prototipe in jih testirali v treh različnih proizvodnih obratih aluminija, jekla in keramike. Ta tri različna področja industrije proizvajajo različne izpušne tokove tako po količini in kakovosti ( kemična sestava, plini z različnimi delci, temperatura in pritisk plinov,…)  in hkrati vsebujejo različne procese, kjer bi to odpadno toploto lahko ponovno izrabili. Izziv predstavlja najti rešitev ponovne uporabe, ki bo povečevala celotno učinkovitost obrata in bo tudi stroškovno učinkovita.

Toplotni izmenjevalnik bodo razvili strokovnjaki z londonske univerze Brunel (Velika Britanija). Strokovnjaki za tehnologijo odpadne toplote iz Econotherma (Velika Britanija) jih bodo izdelali in jih namestili v tri poskusne obrate:

 • proizvodnja aluminija: Fagor Ederlan  (Arrasate, Španija)
 • proizvodnja jekla: SIJ Metal Ravne  (Ravne na Koroškem, Slovenija)
 • proizvodnja keramike: Atlas Concorde  (Modena, Italija)

Za vse aktivnosti povezane z dejansko rabo in učinkovitostjo izmenjevalnikov bodo pristojni partnerji:

 • v proizvodnji aluminija neprofitni tehnološko raziskovalni center IK4-Ikerlan (Španija), koordinator projekta ETEKINA in proizvajalec peči Insertec (Španija),
 • v proizvodnji jekla Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost (Slovenija), raziskovalna ustanova in
 • v proizvodnji keramike Univerza v Modeni in Reggio Emilia (Italija).

Evropski Inštitut za komunikacijo znanosti iz Nemčije je projektni medijski partner, ki prevzema naloge komunikacije in diseminacije v javnosti in z različnimi zainteresiranimi skupinami.

Projekt se financira iz evropskega raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 z uredbo št. 768772

 

Učinkovita raba energije
07. 02. 2018

V okviru projekta QualitEE je bila v 15 državah opravljena analiza, ki bo podlaga za oblikovanje meril in shem zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti.

Obsežna tržna raziskava, ki jo je opravil projektni konzorcij, temelji na ugotovitvah raziskave med 109 ponudniki storitev energetske učinkovitosti in 79 pospeševalci ESCO projektov. Raziskava se je osredotočila na razumevanje trenutnega stanja trga ključnih storitev energetske učinkovitosti v obliki pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (EPC) in oskrbe z energijo (ESC), še posebno z vidikov financiranja in kakovosti.

Projekt QualitEE temelji na rezultatih projekta Transparense, ki je leta 2014 pripravil evropski Kodeks ravnanja pri zagotavljanju kakovosti izvedenih projektov EPC. Primerjava najnovejših rezultatov z ugotovitvami analiz v okviru pobude Transparense v letih 2013 in 2015 omogoča analizo trendov. Rezultati zadnje raziskave so v celoti dostopni preko interaktivnega orodja na spletni strani projekta https://qualitee.eu/si

Based on the activities of the last 12 months: what do you think are the main DRIVERS of business?

Učinkovita raba energije
07. 02. 2018

Od konca leta 2017 dalje lahko na spletu preizkusite “beta” različico aplikacije ENERFUND, ki ponuja informacije iz energetskih izkaznic v strukturirani kartografski obliki, vključujoč nekatere dodatne kazalnike, s katerimi je okarakterizirana energetska učinkovitost stavb v več evropskih državah ter njihov potencial za prenove.

Spletno orodje je bilo zasnovano zlasti za naslednje tri ciljne skupine:

 • finančne institucije, da lažje pridobijo zanesljive informacije in bolje prepoznajo nove naložbene priložnosti pri prenovi stavb;
 • podjetja za energetske storitve kot podporo pri ugotavljanju novih poslovnih priložnosti in ocenjevanju možnih prihrankov energije v posameznih stavbah;
 • občine in lokalne skupnosti, da enostavneje ocenijo energetsko učinkovitost svojih stavb in določijo prioritete za energetske prenove.

Raziščite možnosti, ki jih nudi aplikacija in nam pošljite vaša mnenja, predloge ali vprašanja na info@enerfund.eu ali na jure.cizman@ijs.si.

Naslednja posodobitev orodja ENERFUND z razširjenimi funkcionalnostmi in več podatki bo na voljo predvidoma v februarju 2018.

Na kratko o projektu

ENERFUND je evropski projekt, financiran iz sredstev programa EU Obzorje 2020 in usmerjen predvsem v razvoj (spletnega) orodja za podporo odločanju glede strategij energetskih prenov ter pri financiranju prenov stavbnega fonda. Zastavlja si ambiciozen cilj: povečanje naložb v celovite obnove stavb s poudarkom na boljši ozaveščenosti javnosti, krepitvi zaupanja, dostopnosti različnih shem financiranja in spodbud ter možnosti zanesljivih obnov. Projekt traja 36 mesecev, od februarja 2016 do januarja 2019.

Bodite na tekočem z dogajanjem na projektu ter imejte dostop do vseh rezultatov – za obveščanje se prijavite na http://enerfund.eu/get-involved.

Želite izvedeti več? Oglejte si multimedijske predstavitve

Pridobite več informacij o projektu ENERFUND, njegovih rezultatih in spletni aplikaciji ter si oglejte videoposnetke (samo v angleškem jeziku), ki vam bodo v strnjeni obliki ponudili odgovore na nekaj osnovnih vprašanj.

Komu je namenjena aplikacija ENERFUND in zakaj jo uporabiti?

Kako uporabljati aplikacijo ENERFUND?